Изучаем польский
Польский от A до Ź бесплатно

Урок 4 польского языка бесплатно

Ci, co mają szersze horyzonty, mają zazwyczaj gorsze perspektywy.

Tam, gdzie śmiech wzbroniony, zwykle i płakać nie wolno.

Stanisław Jerzy Lec

divider 4

Содержание урока:

divider 2

Mieszkanie Ewy i Jana

divider 4

Ewa i Jan są małżeństwem. Ewa to żona Jana. Jan to mąż Ewy. Mieszkają w Warszawie w nowej dzielnicy. Ich mieszkanie jest duże i bardzo wygodne. Mają trzy pokoje, kuchnię, łazienkę i toaletę. Mają również duży balkon, bo mieszkają na drugim piętrze.

Pierwszy pokój to bawialnia. Ten pokój jest jasny i słoneczny. Tu stoi duży stół, sześć krzeseł, szafa na ubrania, toaletka z lustrem, kanapa i niewielki stolik z telewizorem. Przed telewizorem stoją dwa fotele. Na ścianach wiszą obrazy i portrety.

Ewa mówi, że bawialnia jest bardzo przytulna. Tak też twierdzą ich goście.

Drugi pokój to sypialnia. To jest maleńki pokój. Tu jest duże łóżko, nocny stolik, na którym stoją lampa i budzik, a także stoi komoda. Na oknach wiszą grube zasłony.

Trzeci pokój to gabinet. Ten pokój jest duży, ale sprawia wrażenie małego, bo tutaj jest dużo różnych rzeczy. Dużo miejsca zajmują półki z książkami. W rogu stoi biurko, na którym leżą książki i stoi komputer. Na ścianach wiszą ładne kolorowe zdjęcia. Na podłodze leży dywan.

Ewa i Jan bardzo lubią swoje mieszkanie.

divider 4

Помните! Все, что вы слышите в аудиоуроках, необходимо проговаривать вслух, вслед за диктором. При постоянной практике, в процессе изучения польского языка, произношение появится само по себе.

divider

divider

Новые слова из прослушанного текста

mieszkanie – квартираubranie – одеждаgruby – толстый
małżeństwo – супружеская параtoaletka – туалетный столикzasłona – штора
żona – женаlustro – зеркалоtrzeci – третий
mąż – мужkanapa – диванgabinet – кабинет
mieszkać – проживатьniewielki – небольшойsprawiać – производить, оказывать
dzielnica – районstolik – столикwrażenie – впечатление
bardzo – оченьtelewizor – телевизорtutaj – здесь, тут
wygodny – удобныйprzed – передdużo – много
trzy – триfotel – креслоróżny – разный
pokój – комнатаściana – стенаrzecz – вещь
kuchnia – кухняwisieć – висетьmiejsce – место
łazienka – ваннаяobraz – картинаzajmować – занимать
toaleta – туалетportret – портретpółka – полка
również – такжеmówić – говоритьksiążka – книга
balkon – балконprzytulny – уютныйróg – угол
drugi – второйtwierdzić – уверять, утверждатьleżeć – лежать
piętro – этажich – ихbiurko – письменный стол, бюро
pierwszy – первыйgość – гостьstać – стоять
bawialnia – гостинаяdrugi – второйkomputer – компьютер
jasny – светлыйsypialnia – спальняściana – стена
słoneczny – солнечныйmaleńki – маленькийwisieć – висеть
tu – здесь, тутłóżko – кроватьładny – красивый
stoi – стоитnocny – ночнойkolorowy – цветной
duży – большойktóry – которыйzdjęcie – снимок, фотография
stół – столlampa – лампаpodłoga – пол
sześć – шестьbudzik – будильникdywan – ковер
krzesło – стулkomoda – комодlubić – любить, нравиться
szafa – шкафokno – окно

divider

Запомните:

 • wywierać wrażenie — производить впечатление

divider

Запомните, как произносятся количественные числительные

divider 4

Помните! Все, что вы слышите в аудиоуроках, необходимо проговаривать вслух, вслед за диктором. При постоянной практике, в процессе изучения польского языка, произношение появится само по себе.

 • zero – ноль;
 • jeden, jedna, jedno – один, одна, одно;
 • dwa, dwie – два, две;
 • trzy – три;
 • cztery – четыре;
 • pięć – пять;
 • sześć – шесть;
 • siedem – семь;
 • osiem – восемь;
 • dziewięć – девять;
 • dziesięć – десять;

divider

Грамматика

Глаголы II спряжения

divider 4

II спряжение глаголов является более сложным по сравнению с III, поскольку здесь мы уже сталкиваемся с очень распространенным явлением в славянских языках — чередованием согласных.

Данный сайт не является академическим обучением, поэтому здесь не приводятся широкие грамматические комментарии. Здесь мы отмечаем только те или иные явления. Тем, кто желает получить дополнительную информацию о грамматике польского языка, рекомендую перейти на страницу "Книги преподавателей польского языка" и скачать отдельно изданные учебники с необходимыми таблицами и схемами.

Глаголы II спряжения в настоящем времени имеют окончания -ę, -isz (-ysz), -i (-y), -imy (-ymy), -icie (-ycie), -ą. Поступаем так же, как и в случае с глаголами III спряжения. Рассмотрим несколько глаголов II спряжения:

 • mówić (говорить);
 • leżeć – (лежать);
 • nosić – носить;

Глагол mówić (говорить)

На примере глагола mówić (говорить) от инфинитива отбрасываем окончание ć и к основе mówi добавляем личные окончания для единственного и множественного чисел:

Mowić
JamówięЯ говорю
TymówiszТы говоришь
On / ona / onomówiОн / она / оно говорит
MymówimyМы говорим
WymówicieВы говорите
Oni / onemówiąОни говорят

divider

Глагол leżeć (лежать)

На примере глагола leżeć (лежать) от инфинитива отбрасываем окончание ć и к основе leże добавляем личные окончания для единственного и множественного чисел:

Leżeć
JależęЯ лежу
TyleżyszТы лежишь
On / ona / onoleżyОн / она / оно лежит
MyleżymyМы лежим
WyleżycieВы лежите
Oni / oneleżąОни лежат

Глагол nosić (носить)

На примере глагола nosić (носить) от инфинитива отбрасываем окончание ć и к основе nosi добавляем личные окончания для единственного и множественного чисел:

Nosić
JanoszęЯ ношу
TynosiszТы носишь
On / ona / ononosiОн / она / оно носит
MynosimyМы носим
WynosicieВы носите
Oni / onenosząОни носят

divider

Чередование согласных в глаголах II спряжения есть и в русском языке. Сравните: я вижу — ты видишь, я лечу — ты летишь и т.д.

Дополнительные примеры

Дополнительные примеры форм 1-го и 2-го лица единственного числа некоторых других глаголов II спряжения:

 • chodzić (ходить) – ja chodzę, ty chodzisz;
 • lecieć (лететь) – ja lecę, ty lecisz;
 • wozić (возить) – ja wożę, ty wozisz;
 • stać (стоять) – ja stoję, ty stoisz;

divider

Именительный и винительный падежи единственного числа существительных

Необходимо запомнить! В польском языке различают одушевленные и неодушевленные существительные.

 • К одушевленным относятся существительные, обозначающие лиц и живые существа.
 • К неодушевленным относятся существительные, обозначающие предметы, явления и т.п.

Такое разделение особенно важно, когда речь идет о существительных мужского рода, поскольку они имеют различное окончание в винительном падеже единственного числа.

Именительный падеж

divider 4

Именительный падеж единственного числа существительных всех трех родов отвечает на вопросы Кто? Что? Именно в этой падежной форме они представлены в словарях.

Существительные мужского рода в именительном падеже единственного числа, как правило, оканчиваются на согласный. Например:

 • рап – господин;
 • szef – шеф;
 • pokój – комната;

Отдельная группа существительных мужского рода имеет окончание :

 • mężczyzna – мужчина,
 • kolega – коллега

Такие существительные склоняются по типу склонения существительных женского рода.

Существительные женского рода имеют окончания или -i:

 • kobieta – женщина;
 • pani – госпожа, дама;

Существительные среднего рода чаще всего оканчиваются на или :

 • biuro – бюро;
 • pole – поле;

Винительный падеж единственного числа существительных

divider 4

Винительный падеж существительных единственного числа отвечает на вопросы Кого? Что? Естественно, что при этом, польскому существительному нужно придать правильное окончание.

У существительных среднего рода (okno, pole) именительного и винительного падежей окончания совпадают.

То же происходит с неодушевленными существительными мужского рода, оканчивающимися на согласный (dom, telewizor) и с неодушевленными и одушевленными существительными женского рода, оканчивающимися на согласный (powieść, mysz).

Одушевленные существительные мужского рода, оканчивающиеся на согласный, имеют в винительном падеже окончание .

 • Кот. Я вижу кота – Kot. Widzę kota.
 • Студент. Я вижу студента – Student. Widzę studenta.
 • Конь. Я вижу коня – Koń. Widzę konia.

Существительные женского рода, оканчивающиеся на -a, -i (mama, gospodyni) и существительные мужского рода, оканчивающиеся на -а (starosta, wojewoda), имеют в винительном падеже окончание :

 • mama – mamę;
 • gospodyni – gospodynię;
 • starosta – starostę;
 • wojewoda – wojewodę;
 • żona – żonę;
 • ściana – ścianę;
 • książka – książkę;

И только слово pani в винительном падеже оканчивается на :

 • pani – panią

divider

Упражнения

divider 4

1. Проспрягайте глаголы III и II спряжения:

 1. Ja czytam i tłumaczę.
 2. Ja stoję i odpowiadam.
 3. Ja mówię i przepraszam.

2. Раскройте скобки и поставьте глаголы в нужную форму:

 1. Ty (mówić) po polsku.
 2. Ja (odpowiadać) na pytanie.
 3. On (mieć) brata.
 4. Wy (wozić) rzeczy.
 5. Mama (lubić) kwiaty.
 6. Jan i Ewa (dzwonić) do nas.
 7. My (leżeć) na dywanie.
 8. Półka (wisieć) nad stołem.
 9. Ja (słyszeć), co on (mówić).

3. Употребите глагол, данный в начале предложения, в том лице, на которое указывает личное местоимение:

 1. Ja mówię po rosyjsku i on ... po rosyjsku.
 2. Wy tu stoicie i oni tu ...
 3. Ty chodzisz do nas, a ja ... do was.
 4. My lecimy do Moskwy i ty ... do Moskwy.
 5. Ja dzwonię do Jana i ty ... do Jana.
 6. On tłumaczy (переводит) tekst i oni ... tekst.
 7. Wy to robicie i ja to ...

4. Раскройте скобки и поставьте существительные в винительный падеж:

 1. Oglądamy (гостиную и спальню).
 2. Mieszkanie ma (кухню и ванную).
 3. On czyta (книгу и газету).
 4. Zapraszam (пани и пана) do teatru.
 5. Ty znasz nową (район).
 6. Oni kupili (шкаф, диван и лампу).
 7. Jan ma (жену).

5. Переведите на русский язык:

 1. On ma cztery polskie książki, ja mam tylko dwie.
 2. W domu jest pięć portretów mojej żony.
 3. Na każdej lekcji odpowiadam na dziesięć pytań.
 4. Mogę przetłumaczyć osiem nowych słów.
 5. Znam dwie ważne rzeczy.

Проверить себя вы можете здесь

 

Предыдущий Урок 3  Вы изучили Урок 4  Следующий Урок 5

 

divider 2

Главные разделы сайта

divider

Комментарии для сайта Cackle