Изучаем польский
Польский от A до Ź бесплатно

Урок 5 польского языка бесплатно

Każdy wiek ma swoje średniowiecze.

Sztuka była jego pasją. Prześladował ją.

Stanisław Jerzy Lec

divider 4

Содержание урока:

divider 2

Kto kim jest

divider 4

Goście, czyli Ania i Piotr, i gospodarze, czyli Ewa i Jan, znają się od niedawna. Poznali się przez Internet.

Kim są?

Ania jest studentką. Studiuje historię i uczy się języka polskiego. Już bardzo dobrze mówi po polsku. Po ukończeniu uniwersytetu chce pracować jako nauczycielka.

Piotr jest lekarzem, pracuje jako chirurg w dużym szpitalu. Bardzo lubi swoją pracę i poświęca jej dużo czasu. Też uczy się polskiego, chociaż nie umie tak dobrze mówić po polsku jak Ania.

Oni są młodym małżeństwem. Ania wyszła za mąż za Piotra rok temu. Mieszkają w Sankt-Petersburgu.

Ewa jest dziennikarką. Ukończyła Uniwersytet Warszawski trzy lata temu. Obecnie pracuje jako redaktor w znanej gazecie. Jest Polką i oczywiście pięknie mówi po polsku, ale zna także język angielski. Nieźle mówi po rosyjsku, bo miała język rosyjski w szkole.

Jan jest inżynierem, pracuje jako kierownik niedużej prywatnej firmy i nieźle zarabia. Kiedyś chciał być malarzem, chciał pracować jako artysta, ale zrozumiał, że nie ma dużego talentu. To mu jednak nie przeszkadza malować obrazy. Jest malarzem-amatorem.

Ma jeszcze jedno ciekawe hobby. Lubi fotografować. Ma bardzo dobrą kamerę i często fotografuje. W ich mieszkaniu na ścianach wiszą jego zdjęcia.

Jan słabo zna język rosyjski, chociaż jako Polak rozumie dużo słów i wyrażeń. Poza tym zawsze mu się podobały Rosjanki, chociaż stara sie nie opowiadać o tym swojej żonie.

Ewa i Jan też są małżeństwem. Jan ożenił się z Ewą pięć lat temu. Mieszkają w Warszawie, bardzo lubią swoje miasto i chcą pokazać Warszawę swoim gościom.

divider 4

Помните! Все, что вы слышите в аудиоуроках, необходимо проговаривать вслух, вслед за диктором. При постоянной практике, в процессе изучения польского языка, произношение появится само по себе.

divider

divider

Новые слова из прослушанного текста

gość – гостьmałżeństwo – супружеская параzrozumieć – понять
czyli – или, другими словамиrok – годtalent – талант
gospodarz – хозяинrok temu – год тому назадjednak – однако
znać się – знаться, быть знакомымиdziennikarz – журналистprzeszkadzać – мешать
niedawno – недавноdziennikarka – журналисткаmalować – рисовать
poznać się – познакомитьсяukończyć – окончитьamator – любитель
przez – черезtrzy lata temu – три года назадjeszcze – еще
student – студентobecnie – в настоящее времяciekawy – интересный
studentka – студенткаredaktor – редакторhobby – хобби
studiować – учиться (в ВУЗе)znany – известныйfotografować – фотографировать
historia – историяPolak – полякkamera – фотоаппарат
uczyć się – учитьсяPolka – полькаczęsto – часто
już – ужеoczywiście – конечноsłaby – слабый
ukończenie – окончаниеpięknie – прекрасноsłabo – слабо
uniwersytet – университетpiękny – прекрасныйsłowo – слово
pracować – работатьtakże – такжеwyrażenie – выражение
jako – как, в качестве кого-либоangielski – английскийpoza tym – кроме того
nauczyciel – учительrosyjski – русскийzawsze – всегда
nauczycielka – учительницаnieźle – неплохоpodobać się – нравиться
lekarz – врачszkoła – школаRosjanin – русский
lekarka – врач-женщинаinżynier – инженерRosjanka – русская
chirurg – хирургkierownik – руководительstarać się – стараться
szpital – больница, госпитальprywatny – частныйopowiadać – рассказывать
praca – работаfirma – фирмаswój – свой
poświęcać – посвящатьzarabiać – зарабатыватьswoja – своя
czas – времяkiedyś – когда-тоożenić się – жениться
chociaż – хотяmalarz – художник (живописец)pięć lat temu – пять лет назад
umieć – уметьartysta – артист (в широком значении)pokazać – показать

divider

Обратите внимание и запомните

Названия национальностей по-польски пишутся с прописной буквы:

 • Polak;
 • Ukrainiec;
 • Rosjanka;
 • Francuz;
 • Niemka и т.д.

divider 4

Слово rok (год) имеет форму только единственного числа. Во множественном числе используется слово lato в соответствующем падеже:

 • dwa lata;
 • trzy lata;
 • cztery lata;
 • pięć lat;
 • sześć lat;
 • sto lat и т.д.

divider 4

Обратите внимание, что в русском языке глагол «жениться» управляет предложным падежом, а в польском — творительным.

 • wyjść za mąż za kogo — выйти замуж за кого-либо;
 • ożenić się z kim — жениться на ком-либо;

divider

Запомните, как произносятся порядковые числительные

divider 4

Помните! Все, что вы слышите в аудиоуроках, необходимо проговаривать вслух, вслед за диктором. При постоянной практике, в процессе изучения польского языка, произношение появится само по себе.

 • zerowy – нулевой;
 • pierwszy – первый;
 • drugi – второй;
 • trzeci – третий;
 • czwarty – четвертый;
 • piąty – пятый;
 • szósty – шестой;
 • siódmy – седьмой;
 • ósmy – восьмой;
 • dziewiąty – девятый;
 • dziesiąty – десятый;

Как и в русском языке, в польском порядковые числительные, как и прилагательные, изменяются по родам:

 • pierwszy;
 • pierwsza;
 • pierwsze и т. д.

divider

Грамматика польского языка

Глаголы IV спряжения

divider 4

Глаголов IV спряжения всего два, они спрягаются почти так же, как глаголы III спряжения (их отличает только гласная основы), поэтому во многих польских грамматиках их относят к разновидности III спряжения. Убедитесь сами:

Глагол Umieć (уметь)

Umieć
JaumiemЯ умею
TyumieszТы умеешь
On / ona / onoumieОн / она / оно умеет
MyumiemyМы умеем
WyumiecieВы умеете
Oni / oneumiejąОни умеют

divider 4

Глагол Rozumieć (понимать)

Rozumieć
JarozumemЯ понимаю
TyrozumieszТы понимаешь
On / ona / onorozumieОн / она / оно понимает
MyrozumiemyМы понимаем
WyrozumiecieВы понимаете
Oni / onerozumejąОни понимают

divider

Глаголы I спряжения

divider 4

Глаголы I спряжения в польском языке являются наиболее сложными и представлены несколькими группами, внутри которых глаголы спрягаются однотипно. Поэтому мы будем изучать их поэтапно.

Первая группа – это глаголы, имеющие в инфинитиве суффиксы -owa, -ywa (pracować, pokazywać).

При их спряжении в настоящем времени эти суффиксы переходят в суффикс -uj, к которому добавляются личные окончания глаголов I спряжения:

 • -esz
 • -e
 • -emy
 • -eci,

Глагол Pracować – работать

Pracować
JapracujęЯ работаю
TypracujeszТы работаешь
On / ona / onopracujeОн / она / оно работает
MypracujemyМы работаем
WypracujecieВы работаете
Oni / onepracująОни работают

Глагол Pokazywać – показывать

Pokazywać
JapokazujęЯ показываю
TypokazujeszТы показываешь
On / ona / onopokazujeОн / она / оно показывает
MypokazujemyМы показываем
WypokazujecieВы показываете
Oni / onepokazująОни показывают

По этому образцу спрягаются и другие подобные глаголы:

 • malować – рисовать;
 • fotografować – фотографировать;
 • zapisywać – записывать;
 • dziękować – благодарить и многие другие.

Довольно просто спрягается группа односложных глаголов I спряжения типа pić (пить), żyć (жить), myć (мыть), szyć (шить). К основе инфинитива добавляются личные окончания. И это все.

divider 4

Глагол Żyć – жить

Żyć
JażyjęЯ живу
TyżyjeszТы живешь
On / ona / onożyjeОн / она / оно живет
MyżyjemyМы живем
WyżyjecieВы живете
Oni / oneżyjąОни живут

Глагол Pić – пить

Pić
JapijęЯ пью
TypijeszТы пьешь
On / ona / onopijeОн / она / оно пьет
MypijemyМы пьем
WypijecieВы пьете
Oni / onepijąОни пьют

divider 4

Глагол Pisać – писать

Часто основа инфинитива и основа настоящего времени несколько отличаются друг от друга. Например, у глагола pisać основа инфинитива pisa-, а основа настоящего времени pisz- (сравните с русским глаголом «писать – пишу»).

Pisać
JapiszęЯ пишу
TypiszeszТы пишешь
On / ona / onopiszeОн / она / оно пишет
MypiszemyМы пишем
WypiszecieВы пишите
Oni / onepisząОни пишут

divider 4

Глагол Móc – мочь

Отдельно запомним спряжение глагола móc

Móc
JamogęЯ могу
TymożeszТы можешь
On / ona / onomożeОн / она / оно может
MymożemyМы можем
WymożecieВы можете
Oni / onemogąОни могут

divider 4

Творительный падеж единственного числа имен существительных

Творительный падеж отвечает на вопросы Кем? Чем? (Kim? Czym?). Имена существительные мужского и среднего рода имеют окончание -em:

 • dom — domem;
 • kot — kotem;
 • inżynier — inżynierem;
 • okno — oknem;
 • pole — polem;
 • miasto — miastem;

divider 4

У существительных, основа которых оканчивается на -k, -g, происходит ее смягчение, в результате которого появляется буква i перед этими согласными:

 • park — parkiem;
 • budzik — budzikiem;
 • pociąg — pociągiem;
 • śnieg — śniegiem;

divider 4

Все существительные женского рода и мужского рода на имеют в творительном падеже окончание :

 • żona — żoną;
 • szafa — sza;
 • starosta — starostą;
 • kolega — kolegą;
 • mysz — myszą;

divider 4

В польском языке в конструкциях типа «Я студент, я инженер, я учительница» используется глагол «być+ творительный падеж существительного»:

 • jestem studentem;
 • jestem inżynierem;
 • jestem dziennikarką;

divider 4

А если мы хотим сказать «Я являюсь (работаю) инженером, я являюсь (работаю) журналисткой», мы используем связку:

 • глагол «pracować» – плюс союз jako – плюс именительный падеж существительного: «Pracuję jako inżynier, pracuję jako dziennikarka».

divider

Упражнения

divider 4

1. Раскройте скобки и поставьте глаголы, заключенные в скобки, в нужную форму.

 1. Mój kot (żyć) bardzo długo.
 2. Mama i brat dziś (myć) okno.
 3. Ja (pić) piwo.
 4. Co ty (szyć)?
 5. Co wy (robić)?
 6. Oni nie (móc) pracować z nami.
 7. Czy ty (móc) nie przeszkadzać?

2. Используйте нужную форму глагола.

 1. Ja nie (umieć) tego zrozumieć.
 2. Czego wy nie (rozumieć)?
 3. On (pracować) bardzo dużo.
 4. Oni (pokazywać) nam miasto.
 5. Czy ona (mieć) bilet?
 6. My (fotografować) Warszawę.
 7. Moja żona nieźle (malować).

3. Замените множественное число единственным по образцу «my pracujemy – ja pracuję»

 • Jesteście inżynierami.
 • Pracujecie tu od niedawna.
 • Oni są studentami uniwersytetu.
 • My rozmawiamy po polsku.
 • Jesteśmy studentkami.
 • Jesteście Polakami.
 • Pracujecie jako lekarze.
 • Mieszkamy w Warszawie.
 • Oni są Rosjanami.
 • Fotografujecie pomniki.

4. Переведите на польский язык

 1. Я студент.
 2. Он инженер.
 3. Ты работаешь врачом.
 4. Мы говорим по-польски.
 5. Мы моем окно.
 6. Вы рисуете портрет.
 7. Я хочу работать.
 8. Мы не понимаем.
 9. У него есть книга.
 10. Она журналистка.

5. Переведите на русский язык:

 1. Pierwsze słowo jest łatwe, drugiego nie rozumiem.
 2. Jesteśmy studentami czwartego roku.
 3. Oni są w Warszawie już po raz trzeci.
 4. Dobrze pamiętam swoją pierwszą nauczycielkę.
 5. To jest piąty dziennikarz, który o tym pisze.
 6. Dziesiąty raz mówię o tym.

Проверить себя вы можете здесь

 

Предыдущий Урок 4  Вы изучили Урок 5  Следующий Урок 6

 

divider 2

Главные разделы сайта

divider

Комментарии для сайта Cackle