Изучаем польский
Польский от A до Ź бесплатно

Урок 6 польского языка бесплатно

Demostenes przemawiał swobodnie z kamykiem w ustach. Też mi przeszkoda...

Pierwszym warunkiem nieśmiertelności jest śmierć.

Stanisław Jerzy Lec

divider 4

Содержание урока:

divider 2

Przygotowujemy się do wycieczki

divider 4

 • Ania: Tak bardzo chcę zwiedzić Warszawę, ale wiem, że dziś wycieczki nie będzie.
 • Ewa: Dlaczego tak myślisz?
 • Ania: Jest późny wieczór, prawie noc.
 • Jan: Nie ma problemu. Warszawa to duże miasto, które nigdy nie śpi. Możemy zobaczyć nocną Warszawę.
 • Ewa: O tak! Jan dobrze zna nocne życie naszej stolicy. Kiedyś był stałym bywalcem nocnej dyskoteki «Stodoła». Ale posłuchajcie dobrej rady. Mamy jeszcze dużo czasu, a wy jesteście zmęczeni. Nocne miasto zobaczymy innym razem.
 • Piotr: Ja się zgadzam. Masz rację. Ja też czekam na wycieczkę, ale wolę dobrze się do niej przygotować.
 • Jan: No dobrze. W takim razie ja poszukam mapy Warszawy i albumu z warszawskimi zabytkami. Ewo, czy nie wiesz, gdzie one mogą być?
 • Ewa: Już wszystko jest przygotowane. Leżą na biurku z lewej strony od komputera. Może przyniesiesz?
 • Jan: Tak jest! Rozkaz, szefie!
 • Ania: Cudownie! Piotr jest zmartwiony, że nie mamy mapy miasta, bo chce pójść gdzieś na własną rękę i boi się zgubić.
 • Ewa: Czego się boisz, Piotrze? Przecież ty mówisz po polsku i możesz się spytać o drogę. Chyba znasz adres?
 • Piotr: Adres znam, ale nie wiem, czy wystarczająco dobrze mówię po polsku, żeby warszawianie mnie zrozumieli.
 • Ewa: Nie przesadzaj! Mówisz dobrze i masz świetną wymowę.
 • Piotr: Staram się. Szkoda, że nie miałem praktyki.
 • Jan: Już masz. Cały czas mówimy po polsku. Spisujesz się całkiem nieźle. Tu są mapa i album. Macie to w prezencie.
 • Ania: Dziękujemy bardzo! Doskonały prezent!
 • Jan: Nie ma za co! Cała przyjemność po naszej stronie.

divider 4

Помните! Все, что вы слышите в аудиоуроках, необходимо проговаривать вслух, вслед за диктором. При постоянной практике, в процессе изучения польского языка, произношение появится само по себе.

divider

divider

Новые слова из прослушанного текста

przygotowywać się – готовитьсяinny – другой, инойbać się – бояться
wycieczka – экскурсияraz – разzgubić się – потеряться
zwiedzić – осмотретьzgadzać się – соглашатьсяprzecież – ведь
wiedzieć – знать, ведатьracja – истина, правотаspytać – спросить
nie będzie – не будетczekać – ждатьdroga – дорога, путь
myśleć – думать, мыслитьwoleć – предпочитатьznać – знать
późny – позднийprzygotować się – приготовитьсяadres – адрес
wieczór – вечерszukać – искатьwystarczająco – достаточно
prawie – почтиmapa – картаżeby – чтобы
noc – ночьalbum – альбомwarszawianin – варшавянин
problem – проблемаzabytek – достопримечательностьzrozumieć – понять
nigdy – никогдаprzygotowany – приготовленныйprzesadzać – преувеличивать
spać – спатьbiurko – письменный стол, бюроświetny – отличный
zobaczyć – увидетьlewy – левыйwymowa – произношение
nocny – ночнойprawy – правыйstarać się – стараться
życie – жизньstrona – сторонаszkoda – жаль
stolica – столицаnieść – нестиpraktyka – практика
kiedyś – когда-тоtak jest – так точноcały – целый, весь
stały – постоянныйrozkaz – приказspisywać się – проявлять себя
bywalec – завсегдатайszef – шеф, начальникcałkiem – вполне, совсем
dyskoteka – дискотекаcudownie – чудесноdoskonały – отличный, совершенный
stodoła – овин, сарайzmartwiony – обеспокоенныйprezent – подарок
słuchać – слушатьpójść – пойтиdziękować – благодарить
rada – советgdzieś – куда-то, где-тоprzyjemność – удовольствие
czas – времяwłasny – собственныйstrona – сторона
zmęczeni – усталыеręka – рука

Грамматический разбор текста

divider 4

Для всех существительных в польском языке имеется так называемая звательная форма. В тексте имена Ewa, Piotr и слово szef приняли эту форму — Ewo, Piotrze, szefie.

В русском языке, единственном из славянских, этой формы нет. О том, что она была в древности, напоминают лишь лексемы «отче» и «боже».

divider 4

Возвратная частица się  

Еще раз напомню о возвратных частицах. Возвратные частицы в польском языке пишутся отдельно от глаголов. Одной из причин раздельного написания является то, что возвратная частица часто ставится перед глаголом. Более того, она может находиться от него на значительно большем удалении. В тексте урока вам попался такой пример: «...wolę się dobrze do niej przygotować». Здесь использован возвратный глагол przygotować się. Обратите внимание, где находится возвратная частица się. Польская языковая норма не рекомендует заканчивать предложение возвратной частицей. Именно поэтому в тексте урока мы встречаем «Ja się zgadzam», а не «Ja zgadzam się».

divider 4

Глаголы – «znać» и «wiedzieć»

Внимательный ученик успел заметить, что русскому глаголу «знать» соответствуют в польском языке два глагола — «znać» и «wiedzieć». В чем состоит разница в их употреблении?

 • Глагол «znać» требует прямого дополнения, то есть винительного падежа без предлога, например: znam język polski (я знаю польский язык), znam ciebie (я знаю тебя), znam twój adres (я знаю твой адрес).
 • Глагол «wiedzieć» используется в том случае, когда после него следует любой другой падеж, кроме винительного, или придаточное предложение. Например, «wiem o tym» (я знаю об этом), «wiem, że przyjdziesz» (я знаю, что ты придешь).

divider 4

Глаголы – «słuchać», «szukać» и «czekać»

Некоторые польские глаголы управляют иными падежами, чем соответствующие русские. Мы будем обращать внимание на наиболее важные и частотные из них.

В тексте шестого урока вам встретились три таких глагола:

 • Глагол słuchać (слушать) в польском языке управляет родительным падежом, а в русском – винительным. Słucham muzyki (Я слушаю музыку), słucham rady (я слушаю совет);
 • Глагол szukać (искать) также управляет родительным падежом (в русском – винительным). Szukam mapy (я ищу карту), szukam mamy (я ищу маму);
 • Глагол czekać (ждать) управляет, как и соответствующий русский глагол, винительным падежом, но требует после себя предлога na. Czekam na autobus (я жду автобус), czekam na brata (я жду брата).

divider

Что необходимо запомнить из этого текста:

 • nie ma problemu – это не проблема, ничего страшного;
 • innym razem – в другой раз;
 • mieć rację – быть правым (mam rację; masz rację, mamy rację...);
 • w takim razie – в таком случае;
 • na własną rękę – самостоятельно;
 • tak jest, rozkaz – так точно, будет сделано (из военного лексикона);
 • dziękuję bardzo – большое спасибо (dziękujemy, dziękują…);
 • nie ma za co – не за что;
 • cała przyjemność po mojej (naszej) stronie – это выражение можно примерно перевести как «это скорее удовольствие для меня (нас)»;

divider

Грамматика польского языка

Родительный падеж единственного числа имен существительных

divider 4

Родительный падеж единственного числа отвечает на вопросы Кого? Чего?

Одушевленные существительные мужского рода в родительном падеже имеют окончание , например:

 • Mąż (муж), родительный падеж męża;
 • Коń (конь), родительный падеж konia.

divider 4

Неодушевленные существительные мужского рода, заканчивающиеся в именительном падеже на согласный, в родительном падеже приобретают окончания -u или -a:

 • Rynek (рынок), родительный падеж rynku;
 • Fotel (кресло), родительный падеж fotela.

Подробнее об этом будет сказано тогда, когда речь пойдет о первом склонении

divider 4

Согласно общему правилу, неодушевленные существительные, обозначающие предметы или абстрактные понятия, а также заканчивающиеся на -j, имеют окончание -u, например:

 • Spacer (прогулка), родительный падеж spaceru;
 • Pokój (комната), соответственно pokoju.

Исключение: maj (май), родительный падеж будет maja.

divider 4

Окончание имеют существительные, обозначающие предмет и заканчивающиеся мягким согласным (за исключением тех, что имеют в окончании -j) или на -yk, -ik, например:

 • Pień (пень), родительный падеж pnia;
 • Koszyk (корзина), родительный падеж koszyka;
 • Guzik (пуговица), родительный падеж guzika.

divider 4

Некоторые существительные претерпевают замену ó на о:

 • Ogród (огород), родительный падеж ogrodu.

Во всех остальных падежах сохраняется -о.

divider 4

Существительные мужского рода с окончанием на склоняются по типу существительных женского рода.

Мужской род
ОдушевленныеНеодушевленные
Именительныйpan, dentysta, kolegaogród, rynek, koszyk
Родительныйpana, dentysty, kolegiogrodu, rynku, koszyka

divider 4

Существительные женского рода в родительном падеже единственного числа окончиваются на , когда их основа оканчивается на твердый или отвердевший согласный:

 • godzina – godziny;

Они приобретают окончание -i, если основа заканчивается мягким согласным или -k, -g, -l:

 • Restauracja (ресторан), родительный падеж restauracji.
 • Książka (книга), родительный падеж książki
 • Fala (волна), родительный падеж fali
 • Ziemia (земля), родительный падеж ziemi

divider 4

Это относится также и к существительным мужского рода с окончанием на . Например:

 • Mężczyzna (мужчина), родительный падеж mężczyzny;
 • Kolega (коллега), родительный падеж kolegi.

Существительные среднего рода (за исключением заканчивающихся на -um) в родительном падеже единственного числа получают окончание , например:

 • Kino (кино), родительный падеж kina;
 • Miasto (город), родительный падеж miasta.

Женский родСредний род
Именительныйgodzina, restauracjakino
Родительныйgodziny, restauracjikina

divider 4

Русскому предложению «У меня есть книга» в польском языке соответствует предложение, в котором используется конструкция из глагола mieć в 1-м лице единственного числа и существительного książka, стоящего в винительном падеже:

 • mam książkę.

divider 4

Если же мы хотим сказать «У меня нет книги», то используем конструкцию nie ma плюс родительный падеж существительного: nie mam książki.

Сравните:

 • mam dom – nie mam domu;
 • mam żonę – nie mam żony;
 • mam biurko – nie mam biurka;
 • mam syna – nie mam syna (для одушевленных существительных мужского рода формы винительного и родительного падежей единственного числа совпадают).

Обратите внимание

Переходные польские глаголы (то есть сочетающиеся с существительными в винительном падеже) при образовании отрицания требуют постановки этих существительных в родительный падеж:

 • czytam książkę – nie czytam książki;
 • znam adres – nie znam adresu;
 • kupuję dywan – nie kupuję dywanu;

Глаголы I спряжения типа «brać», «wieźć»

divider 4

Следующую группу глаголов I спряжения объединяет то, что у них имеются две разновидности основы настоящего времени:

 • bior- (-ę, -ą) : bierz- (-esz, -e, -emy, -ecie)
 • wioz- (-ę, -ą) : wieź- (-esz, -e, -emy, -ecie)
Глагол Brać – брать

Brać
JabioręЯ беру
TybierzeszТы берешь
On / ona / onobierzeОн / она / оно берет
MybierzemyМы берем
WybierzecieВы берете
Oni / onebiorąОни берут

Глагол Wieźć – везти

Wieźć
JawiozęЯ везу
TywiezieszТы везешь
On / ona / onowiezieОн / она / оно везет
MywieziemyМы везем
WywieziecieВы везете
Oni / onewioząОни везут

divider

Отдельно запомним спряжение глагола Wiedzieć – знать:

Wiedzieć
JawiemЯ знаю
TywieszТы знаешь
On / ona / onowieОн / она / оно знает
MywiemyМы знаем
WywiecieВы знаете
Oni / onewiedząОни знают

divider 4

По этому же алгоритму спрягаются и глаголы:

 • dać (dam – dadzą) – дать,
 • jeść (jem – jedzą) – есть
 • powiedzieć (powiem – powiedzą) – сказать.

divider

Рассмотрим еще два очень важных глагола движения Iść и Jechać, которые в настоящем времени спрягаются следующим образом:
divider 4
Глагол Iść – идти

Iść
JaidęЯ иду
TyidzieszТы идешь
On / ona / onoidzieОн / она / оно идет
MyidziemyМы идем
WyidziecieВы идете
Oni / oneidąОни идут

Глагол Jechać – ехать

Jechać
JajadęЯ еду
TyjedzieszТы едешь
On / ona / onojedzieОн / она / оно едет
MyjedziemyМы едем
WyjedziecieВы едете
Oni / onejadąОни едут

dividerУпражнения 6 урока

divider 4

1. Раскройте скобки и поставьте существительные в форму родительного падежа:

Dom (brat), profesor (uniwersytet), student (profesor), autor (słownik), koniec (tekst), nie mam (czas), miska (kot), zabrał z (kuchnia), nie znam (adres), wiatr z (okno), matka (wojewoda), pisk (mysz).

2. Перестройте утвердительные высказывания в отрицательные, используя конструкцию «nie ma + родительный падеж»:

 1. Mam nowe biurko.
 2. On ma ładną żonę.
 3. Mają nowy adres.
 4. Syn jest w domu.
 5. Ona ma książkę.
 6. Czy wy macie kota?
 7. Dziś jest wiatr.
 8. Siostra jest w teatrze.
 9. W mieście jest park.
 10. Ona ma brata studenta.

3. Переведите на польский язык:

 1. Я беру подарок.
 2. Он везет сына.
 3. Я знаю, что ты знаешь.
 4. Мы едем в Варшаву.
 5. Они идут к нам.
 6. Ты знаешь, где он живет.
 7. Они не едут.

4. Переведите на русский язык:

 1. Zawsze bierzemy z niego przykład.
 2. Dokąd jedziecie na wakacje?
 3. Co on wiezie w bagażniku?
 4. Nie wiem, gdzie ona teraz mieszka i nie mam jej nowego adresu.
 5. Trzeba przynieść trochę chleba.
 6. Nie masz racji, nie jest matką tej dziewczynki.
 7. Jak dawno twój brat nosi wąsy?
 8. Nie znam tego autora.
 9. Nigdy nie nosi zegarka na ręku.

Проверить себя вы можете здесь

 

Предыдущий Урок 5  Вы изучили Урок 6  Следующий Урок 7

 

divider 2

Главные разделы сайта

divider

Комментарии для сайта Cackle