Изучаем польский
Польский от A до Ź бесплатно

Урок 8 польского языка бесплатно

Sumienie miał czyste. Nieużywane.

Groza przyszłości: gadające pomniki.

Stanisław Jerzy Lec

divider 4

Содержание урока:

divider 2

Jak pojedziemy na wycieczkę?

divider 4

Piotr pali papierosa. Jan stoi obok i rozmawia z Anią i Ewą. Mówią o pierwszej warszawskiej wycieczce:

 • Jan: Jak pojedziemy? Może taksówką? Nie chcę jechać naszym samochodem, bo w centrum ciężko jest zaparkować auto. Co myślicie na ten temat?
 • Ewa: Masz rację. Samochodem pojedziemy za miasto, a dziś proponuje pojechać autobusem lub metrem. Przystanek autobusowy jest za rogiem domu, a stacja metra jest w trzech minutach drogi stąd.
 • Ania: Wolę pojechać metrem, bo wiem, że metro tu wygląda inaczej, niż w naszym mieście. A stamtąd, z centrum, wrócimy autobusem. Tak może być?
 • Jan: Oczywiście! Dzisiaj zwiedzimy Stare Miasto, zobaczymy dużo zabytków i historycznych kamienic, zjemy obiad w eleganckiej restauracji, wstąpimy do kawiarni.
 • Ewa: No właśnie! Wieczorem będziemy bardzo zmęczeni, więc proponuję wrócić taksówką.
 • Ania: Wszystko jedno. Nie mogę się doczekać, kiedy już tam się znajdziemy.
 • Piotr: Aniu, nie zapomnij wziąć ze sobą kamerę. Zrobimy pierwsze zdjęcia, tym bardziej, że pogoda jest piękna.
 • Jan: W takim razie wyruszamy za pięć minut. Czekam na was na dole.
 • Ewa: Dobrze. Tylko się przebiorę. Założę nową spódnicę i jedwabną bluzkę.
 • Ania: Ja chyba też zmienię swój strój. Mam ładną letnią suknię.
 • Piotr: Jan, zejdę z tobą i wypalę jeszcze jednego papierosa.
 • Jan: Zdążysz wypalić więcej, bo panie potrafią przebierać się bardzo długo.

Po dziesięciu minutach całe towarzystwo zbiera się na dole i wyrusza w kierunku stacji metra. Faktycznie, stacja jest bardzo blisko.

Jan kupuje w kiosku bilety, i wesoła grupa idzie schodami na dół, do metra.

divider 4

Помните! Все, что вы слышите в аудиоуроках, необходимо проговаривать вслух, вслед за диктором. При постоянной практике, в процессе изучения польского языка, произношение появится само по себе.

divider

divider

Новые слова из прослушанного текста

pojechać – поехатьznaleźć się – оказатьсяrestauracja – ресторан
palić – куритьzapomnieć – забытьwstąpić – зайти, вступить
papieros – сигаретаwziąć – взятьjedwab – шелк
obok – рядомze sobą – с собойjedwabny – шелковый
może – может, может бытьtym bardziej – тем болееbluzka – блузка
taksówka – таксиpogoda – погодаchyba – наверное, видимо
samochód – машинаpiękny – прекрасныйzmienić – поменять, сменить
centrum – центрw takim razie – в таком случаеstrój – костюм, наряд
ciężko – трудноwyruszać – отправлятьсяletni – летний
parkować – припарковатьсяna dole – внизуsuknia – платье
auto – автомобильprzebrać się – переодетьсяzejść – спуститься
temat – темаzałożyć – надетьzdążyć – успеть
autobus – автобусspódnica – юбкаwięcej – больше
metro – метроstacja – станцияpotrafić – смочь, суметь
przystanek – остановкаdroga – дорога, путьcały – весь, целый
za rogiem – за угломstąd – отсюдаtowarzystwo – общество, компания
róg – уголwyglądać – выглядетьzbierać się – собираться
wieczór – вечерinaczej – иначеna dole – внизу
wieczorem – вечеромniż – чемkierunek – направление
będziemy – будемstamtąd – оттудаfaktycznie – действительно
zmęczony – усталыйwrócić – вернутьсяblisko – близко
zmęczeni – усталыеmoże być – может бытьkiosk – киоск
więc – поэтому, следовательноoczywiście – конечноbilet – билет
wrócić – вернутьсяzwiedzać – посещать, осматриватьwesoły – веселый
wszystko jedno – все равноzabytek – памятник культурыgrupa – группа
doczekać się – дождатьсяhistoryczny – историческийschody – лестница
kiedy – когдаkamienica – каменный дом
tam – там, тудаelegancki – элегантный, стильный

divider

Разбор текста

divider 4

По-русски во фразе «курить сигарету» существительное стоит в винительном падеже. По-польски – в родительном: «palić papierosa».

Русским конструкциям «ехать на автобусе, трамвае, метро» и им подобным в польском языке соответствуют конструкции «jechać autobusem, tramwajem, metrem», то есть глагол+существительное, обозначающее транспортное средство, стоящее в творительном падеже без предлога.

Многие заимствованные слова среднего рода, являющиеся несклоняемыми в русском языке (метро, кино, пальто), в польском склоняются: metro, metra, metru, metro, metrem, o metrze.

Слова «samochód» и «auto» являются абсолютными синонимами, но первое из них употребляется чаще.

Обратите внимание!

Польский глагол «zapomnieć» значит «забыть», а вовсе не «запомнить». Таких «ложных друзей переводчика» для говорящих по-русски в польском языке очень много. Вам уже встречались некоторые из них, с другими вы познакомитесь позже:

 • «krzesło» – это «стул», а «stół» – это «стол»;
 • «dywan» – это «ковер», а «kawior» – это «икра»;
 • «lustro» – это «зеркало»;
 • «gruby» – это «толстый»;
 • слово «uroda» и вовсе значит «красота».

divider

Грамматика

Простое будущее время

Все польские глаголы, так же, как и русские, разделяются на глаголы совершенного (отвечающие на вопрос «что сделать?») и несовершенного (отвечающие на вопрос «что делать?») вида.

Глаголы совершенного вида не имеют формы настоящего времени: написать – напишу, прочитать – прочитаю. Это и есть формы простого будущего времени. Формально они спрягаются точно так же, как и глаголы несовершенного вида, отличаясь от них, например, приставками: писать – пишу, читать – читаю.

Точно также это обстоит и в случае с польскими глаголами:

 • pisać – piszę, czytać – czytam (настоящее время);
 • napisać – napiszę;
 • przeczytać – przeczytam (простое будущее время).

Посмотрите несколько примеров образования форм простого будущего времени из текста урока:

 • pojechać – pojedziemy (поедем);
 • zwiedzić – zwiedzimy (осмотрим);
 • zobaczyć – zobaczymy (увидим);
 • wstąpić – wstąpimy (зайдем);
 • zrobić – zrobimy (сделаем);
 • wypalić – wypalę (выкурю);
 • zmienić – zmienię (поменяю);

divider 4

Отдельно следует запомнить спряжение в будущем времени глагола być – быть:

być – быть
JabędęЯ буду
TybędzieszТы будешь
On / ona / onobędzieОн / она / оно будет
MybędziemyМы будем
WybędziecieВы будете
Oni / onebędąОни будут

divider

III склонение имен существительных

К III склонению относятся существительные женского рода на -a, -i (droga, pani) и мужского рода на -а (wojewoda, kolega).

Это склонение имеет два типа склонения – твердый и мягкий.

К твердому типу склонения относятся существительные, основа которых оканчивается на твердый согласный. Ознакомьтесь с примерами склонений твердого типа в единственном числе:

Именительныйsiostraksiążkawodagazetakolega
Родительныйsiostryksiążkiwodygazetykolegi
Дательныйsiostrzeksiążcewodziegazeciekoledze
Винительныйsiostręksiążkęwodęgazetękolegę
Творительныйsiostrąksiążkąwodągazetąkolegą
Предложныйo siostrzeo książceo wodzieo gazecieo koledze
Звательная формаsiostroksiążkowodogazetokolego

Итак:

 • в родительном падеже существительные твердого типа III склонения имеют окончание -у (после k и g – -i).
 • в винительном падеже все слова имеют окончание -ę;
 • в творительном падеже -ą;
 • в звательной форме все слова оканчиваются на -о.

Сложность представляют дательный и предложный падежи, формы которых для этого склонения совпадают. При смягчении твердого согласного основы происходит его чередование по следующей схеме:

Именительный падежДательный и предложный падежи
k-cszklankaszklance
g-dzdrogadrodze
ch-szmuchamusze
t-ćherbataherbacie
d-dźurodaurodzie
s-śkiełbasakiełbasie
z-źbluzabluzie
r-rzkamerakamerze
sł-ślWisłaWiśle
zn-źńbieliznabieliźnie

divider 4

Все остальные твердые согласные чередуются с соответствующими мягкими, например:

 1. mapa – mapie;
 2. mama – mamie;
 3. kawa – kawie;
 4. szafa – szafie;
 5. korona – koronie;
 6. baba – babie.

divider

Примеры склонения существительных твердого типа во множественном числе:

divider 4

Именительныйsiostryksiążkiwodygazetydrogi
Родительныйsióstrksiążekwódgazetdróg
Дательныйsiostromksiążkomwodomgazetomdrogom
Винительныйsiostryksiążkiwodygazetydrogi
Творительныйsiostramiksiążkamiwodamigazetamidrogami
Предложныйo siostracho książkacho wodacho gazetacho drogach
Звательная формаsiostryksiążkiwodygazetydrogi

divider 4

Как видно из примеров, формы родительного, творительного, предложного и винительного (для неодушевленных существительных) падежей в польском и русском языках совпадают.

Отличием является то, что одушевленные существительные женского рода в винительном падеже множественного числа как бы утрачивают категорию одушевленности. По-польски следует говорить «widzę kobiety, widzę studentki, widzę książki, widzę gazety», то есть дословно «я вижу женщины, я вижу студентки, я вижу книги, я вижу газеты».

Существительные мужского рода, относящиеся к III склонению, во множественном числе склоняются по I склонению. О нем речь пойдет позже.

Склонение имен прилагательных в форме женского рода

divider 4

Сочетающиеся с существительными женского рода прилагательные и другие имена склоняются по следующему образцу:

Единственное число:

Именительныйmłodawysokawaszapierwsza
Родительныйmłodejwysokiejwaszejpierwszej
Дательныйmłodejwysokiejwaszejpierwszej
Винительныйmłodąwysokąwasząpierwszą
Творительныйmłodąwysokąwasząpierwszą
Предложныйo młodejo wysokiejo waszejo pierwszej
Звательная формаmłodawysokawaszapierwsza

divider 4

Обратите внимание на то, что при всей схожести склонения польских и русских прилагательных, местоименных прилагательных и порядковых числительных в женском роде в польском языке, в отличие от русского, совпадают формы творительного и винительного падежей.

divider 4

Множественное число:

Именительныйmłodewysokiewaszepierwsze
Родительныйmłodychwysokichwaszychpierwszych
Дательныйmłodymwysokimwaszympierwszym
Винительныйmłodewysokiewaszepierwsze
Творительныйmłodymiwysokimiwaszymipierwszymi
Предложныйo młodycho wysokicho waszycho pierwszych
Звательная формаmłodewysokiewaszepierwsze

divider 4

Во множественном числе прилагательные среднего и женского рода склоняются одинаково.

Наречия места

divider 4

Имеются отличия и между польскими и русскими наречиями места. Для обозначения места в русском языке используются наречия «здесь, там, где, везде, нигде…», а для обозначения направления в сторону объекта – наречия «туда, куда, сюда, никуда…» в сочетании с глаголами движения. В польском языке в обоих этих случаях используются одни и те же наречия.

Сравните:

МестоНаправление к объектуНаправление от объекта
gdzie? (где?)gdzie? (куда?)skąd? (откуда?)
tu, tutaj (здесь)tu, tutaj (туда)stąd (оттуда)
tam (там)tam (туда)stamtąd (оттуда)
wszędzie (всюду)wszędzie (всюду)zewsząd (отовсюду)
nigdzie (нигде)nigdzie (никуда)znikąd (ниоткуда)
gdzie indziej (где-то)gdzie indziej (куда-то)skądinąd (откуда-то)

divider 4

Другими словами, русские фразы «я здесь» и «я иду сюда» по-польски звучат «jestem tu», «idę tu», а «где ты?» и «куда ты идешь?» – «gdzie jesteś?» и «gdzie idziesz?».

Справедливости ради следует заметить, что с глаголами движения иногда употребляется наречие «dokąd?» (куда?): «dokąd idziesz?».

divider

Упражнения

1. Раскройте скобки и поставьте существительные в соответствующую падежную форму:

 1. Z rana zawsze piję (kawa).
 2. Dużo opowiada o (Wołga).
 3. W tej (książka) jest dużo kolorowych zdjęć.
 4. Idę do (kino) z twoją (siostra).
 5. Na (droga) siedzi kot.
 6. Jedziemy do (Polska).
 7. On nie ma (żona).
 8. Daję (kolega) album.
 9. Brat siedzi na (dywan).
 10. Pomagam (studentka).
 11. Kiedy przyjedziedz do (Warszawa)?
 12. (Siostra)! Proszę o szklankę (woda).

2. Переведите на польский язык:

 1. Мы много знаем о Польше.
 2. Кто пьет чай?
 3. У меня нет сестры.
 4. Она читает книгу.
 5. Они живут здесь.
 6. Он разговаривает со студенткой.
 7. Мы туда не поедем.
 8. В газете интересная статья (artykuł).
 9. Мы разговариваем о родине (ojczyzna).
 10. Куда ты идешь?
 11. Книга лежит на диване.
 12. Я даю коллеге чашку кофе.

3. Замените настоящее время на простое будущее:

 1. Czytam książkę.
 2. Pisze list do mamy.
 3. Jedziemy na dworzec.
 4. Robią to dla nas.
 5. Pali papierosa.
 6. Czekamy na tramwaj.
 7. Tłumaczycie nowy tekst.

4. Раскройте скобки и поставьте словосочетания в соответствующую падежную форму множественного числа:

 1. Mamy dużo (ciekawe książki).
 2. Dom stoi pod (wysokie drzewa).
 3. Rozmawiają o (ważne problemy).
 4. Co wieczór widzę tu (młode dziewczyny).
 5. Opowiadam o tym (małe siostry).
 6. Nie macie (rosyjskie gazety).
 7. Lubię (twoje koleżanki).

5. Переведите на русский язык:

 1. Nie wiem, gdzie będziemy jutro.
 2. Kiedy przyjedzie, opowie nam dużo ciekawego o Polsce.
 3. Skąd on wie o tym wszystkim?
 4. Spotkamy się gdzie indziej.
 5. Mam kilka ciekawych książek i świeżych gazet.
 6. Tam na drodze coś leży.
 7. Dużo mówi się o jej urodzie.
 8. Co jest w tej szklance?
 9. Wypalę jednego papierosa i pojedziemy dalej.

Проверить себя вы можете здесь

 

Предыдущий Урок 7  Вы изучили Урок 8  Следующий Урок 9

 

divider 2

Главные разделы сайта

divider

Комментарии для сайта Cackle