Изучаем польский
Польский от A до Ź бесплатно

Урок 9 польского языка бесплатно

Prawdziwy wróg nigdy cię nie opuści.

I cóż ty na to, fizyko? Oziębłość stosunków między ludźmi powstaje wskutek tarć między nimi.

Stanisław Jerzy Lec

divider 4

Содержание урока:

divider 2

W metrze

divider 4

Czwórka młodych ludzi znajduje się przy wejściu do stacji metra «Ursynów». Piotr ze zdziwieniem zauważa, że tu nie ma żadnej kontroli.

Do stacji można wejść tak samo, jak się wchodzi do autobusu lub tramwaju. Jest trochę zaniepokojony, bo myśli, że będą mieć nieprzyjemności z powodu jazdy na gapę. Nie wypada zaczynać od problemów z płaceniem mandatu. Było mu głupio powiedzieć o tym kolegom, tym niemniej, kiedy już stali na platformie, zwrócił się do Jana:

 • Piotr: Jasiu, wydaje mi się, że nie zapłaciliśmy za przejazd metrem. Czy nie będziemy mieć problemów z tego powodu? Myślę, że wy macie bilet miesięczny, ale my na pewno nie mamy.
 • Jan: Daj spokój! Skasowałem dwa bilety dla ciebie i dla Ani, bo my faktycznie mamy karty miesięczne.
 • Ania: Ale jak to się robi? Chcę wiedzieć na przyszłość.
 • Ewa: Przy wejściu wiszą niewielkie skrzynki. To są kasowniki. Trzeba włożyć tam bilet i aparat wydrukuje na bilecie datę i czas rozpoczęcia jazdy. Potem masz do dyspozycji jedną godzinę, możesz nawet wyjść z metra i znów wejść, ale po upływie jednej godziny bilet jest już nieważny. Bilety można kupić w każdym kiosku Ruchu przy każdej ulicy w całym mieście lub w automacie biletowym na przystankach.
 • Jan: Radzę nie zapominać o tym, bo w naszych pociągach metra od czasu do czasu zdarzają się kontrole, jak to bywa na przykład w miejskich autobusach. Nie chcę, żeby coś podobnego was spotkało, bo po pierwsze to jest bardzo niemiłe, a po drugie mandat jest bardzo wysoki.
 • Ewa: Naprawdę jazda na gapę tu się nie opłaca. Gra nie jest warta świeczki.
 • Piotr: Proszę nas nie podejrzewać o takie zamiary. Jesteśmy uczciwymi gośćmi stolicy i wcale nie chcemy kompromitować się w tak głupi sposób. Czy macie osobne bilety autobusowe, tramwajowe i do metra?
 • Jan: Nie. Mamy uniwersalny bilet, który ważny jest w każdym środku lokomocji. Cena przejazdu jest ta sama wszędzie, i bilet jest ważny tam, gdzie go kasujesz.
 • Ania: Zauważyłam, że w warszawskim metrze nie ma schodów ruchomych. Czy wszystkie stacje są takie?
 • Ewa: To zależy. Niektóre stacje znajdują się głęboko pod ziemią. Tam są schody ruchome.
 • Piotr: Przecież u nas w Petersburgu, mimo to, że mamy najgłębsze metro na świecie, stacja «Awtowo» też nie posiada schodów ruchomych.
 • Jan: Uważajcie, nadchodzi nasz pociąg. Proszę wsiadać.
 • Ania: Jak długo będziemy jechać? Na której stacji wysiadamy?
 • Ewa: Będziemy jechać piętnaście minut, może osiemnaście. Wygląda na to, że będziemy siedzieć, bo wagon jest pusty. Wysiadamy na stacji «Centrum»
 • Ania: Wspaniale! Dziękuję ci bardzo!

divider 4

Помните! Все, что вы слышите в аудиоуроках, необходимо проговаривать вслух, вслед за диктором. При постоянной практике, в процессе изучения польского языка, произношение появится само по себе.

divider

divider

Новые слова из прослушанного текста

czwórka – четверкаdata – датаprzykład – пример
wejście – входgodzina – часna przykład – например
przy wejściu – у входаosobny – отдельныйmiejski – городской
zdziwienie – удивлениеuniwersalny – универсальный, общийspotkać – встретить
zauważyć – заметитьważny – действительныйpo pierwsze – во-первых
kontrola – контрольśrodek lokomocji – средства передвиженияniemiły – неприятный
tak samo – точно так жеcena – ценаpo drugie – во-вторых
zaniepokojony – обеспокоенныйta sama – одна и та жеnaprawdę – действительно
nieprzyjemność – неприятностьwszędzie – всюдуgra – игра
z powodu – по причине, по поводуzauważyć – заметитьwarty – стоящий, достойный
jazda – езда, катаниеruchomy – подвижныйświeczka – свечка
na gapę – «зайцем», без билетаschody ruchome – эскалаторpodejrzewać – подозревать
płacenie – оплатаzależeć – зависетьzamiar – намерение
mandat – штрафniektóry – некоторыйuczciwy – честный
głupio – глупоznajdować się – находитьсяstolica – столица
tym niemniej – тем не менееgłęboki – глубокийwcale – вовсе, совсем
stali – стоялиprzecież – ведьkompromitować się – компрометировать себя
platforma – платформаrozpoczęcie – началоsposób – способ
zwracać się – обращатьсяpotem – потомmimo to – несмотря на
wydawać się – казатьсяdyspozycja – распоряжениеnajgłębszy – самый глубокий
zapłacić – заплатитьnawet – дажеposiadać – обладать, иметь
przejazd – проездznów – сноваnadchodzić – приближаться
powód – поводpo upływie – по истеченииwsiadać – входить (в транспортное средство)
bilet miesięczny – месячный проезднойnieważny – недействительныйwysiadać – выходить (из транспортного средства)
na pewno – наверняка, 100%można – можноpiętnaście – пятнадцать
spokój – спокойствиеkażdy – каждыйosiemnaście – восемнадцать
skasować – прокомпостироватьkiosk gazetowy – газетный киоскwyglądać – выглядеть
faktycznie – действительноautomat biletowy – автомат по продаже билетовwagon – вагон
przyszłość – будущееradzić – советоватьpusty – пустой
skrzynka – коробка, ящикzapominać – забыватьcentrum – центр
kasownik – компостерpociąg – поездwspaniale – прекрасно, великолепно
włożyć – вставитьczas – времяdziękować – благодарить
aparat – аппаратzdarzać się – случаться
wydrukować – напечататьbywać – бывать

divider

Разбор текста

divider 4

В тексте урока встретились некоторые фразеологические обороты и словосочетания, которые требуют пояснения.

 • «Jechać na gapę» соответствует русскому фразеологизму «ехать зайцем»;
 • «Nie wypada (coś robić)» можно перевести как «не следует, не подобает (что-либо делать)»;
 • «(Komuś) jest głupio» – «(кто-то) чуствует себя глупо, неловко»;
 • Jasiu – это звательная форма от Jaś, что, в свою очередь, является уменьшительной формой от имени Jan (соответствует русскому уменьшительному Ваня от имени Иван);
 • Выражение «daj spokój», которое дословно переводится как «дай покой», используется в тех случаях, когда говорящий просит собеседника успокоиться, не переживать либо оставить его в покое. Правда, в последнем случае, чтобы избежать недоразумений, выражение расширяется до «daj mi święty (святой) spokój»;
 • Оборот «od czasu do czasu» переводится как «время от времени»;
 • Фразеологизм «(coś) się nie opłaca», который можно перевести как «(что-либо) того не стоит, не оправдывает себя» употребляется для обозначения действий, которые не имеет смысла предпринимать, поскольку из этого ничего хорошего не выйдет;
 • Пословице «gra nie jest warta świeczki» почти полностью соответствует ее русский эквивалент «игра не стоит свеч» либо пословичный синоним «овчинка выделки не стоит»;
 • Выражению «w taki sposób» (в такой способ) в русском языке соответствует выражение «таким образом», а «to zależy» (это зависит) можно перевести как «бывает по-разному», «всякое случается»;
 • Глагол «подозревать» в конструкции «подозревать (кого-либо) в чем-либо» управляет в русском языке винительным падежом + предложный падеж с предлогом «в», например, «подозревать человека в краже», а в польском глагол «podejrzewać» управляет винительным падежом + винительный падеж с предлогом «о»: «podejrzewać człowieka o kradzież»;
 • Глагол «dziękować» (благодарить) управляет дательным падежом: «dziękować komu» (в русском – винительным). Например: «dziękujemy mamie» (мы благодарим маму);
 • Польской конструкции «do + родительный падеж» соответствует в русском языке конструкция «в + вин. падеж» и некоторые другие, объединенные общим значением «направление движения»: jadę do Warszawy (еду в Варшаву), wracam do domu (возвращаюсь домой), idę do pracy (иду на работу), piszę do siostry (пишу сестре).

divider

Грамматика

Числительные (продолжение)

divider 4

Продолжим знакомиться с польскими числительными (количественные числительные от 1 до 10 вы изучали в уроке 4). На сей раз это будут числительные от 11 до 20:

Количественные (сколько?)Порядковые (какой?)
jedenaście – одиннадцатьjedenasty – одиннадцатый
dwanaście – двенадцатьdwunasty – двенадцатый
trzynaście – тринадцатьtrzynasty – тринадцатый
czternaście – четырнадцатьczternasty – четырнадцатый
piętnaście – пятнадцатьpiętnasty – пятнадцатый
szesnaście – шестнадцатьszesnasty – шестнадцатый
siedemnaście – семнадцатьsiedemnasty – семнадцатый
osiemnaście – восемнадцатьosiemnasty – восемнадцатый
dziewiętnaście – девятнадцатьdziewiętnasty – девятнадцатый
dwadzieścia – двадцатьdwudziesty – двадцатый

divider

Составное будущее время

divider 4

Составное будущее время польского глагола может быть образовано двумя способами. В этом уроке мы познакомимся с первым из них, который ничем не отличается от соответствующего русского составного будущего времени. К вспомогательному глаголу «być» в будущем времени и в соответствующем лице и числе добавляется инфинитив смыслового глагола: będę czytać, będziesz czytać, będzie czytać и т. д. Это совсем нетрудно.

III склонение существительных (мягкий тип)

divider 4

К мягкому типу III склонения относятся существительные с основой на мягкий или отвердевший согласный. К отвердевшим относятся согласные, обозначаемые буквами c, sz, cz, rz, ż. Будьте внимательны и не забывайте, что основы, оканчивающиеся на эти буквы, относятся к мягкому типу склонения, хотя звуки, обозначаемые ими, в современном языке являются твердыми.

Образцы склонения существительных мягкого типа в единственном числе:

Именительныйkuchniaulicaliniagospodynipani
Родительныйkuchniulicyliniigospodynipani
Дательныйkuchniulicyliniigospodynipani
Винительныйkuchnięulicęlinięgospodyniępanią
Творительныйkuchniąulicąliniągospodyniąpanią
Предложныйo kuchnio ulicyo liniio gospodynio pani
Звательная формаkuchnioulicoliniogospodynipani

divider 4

Родительный падеж существительных на -а (kuchnia, ulica) имеет окончание -i при основах, оканчивающихся на мягкие согласные (kuchni), и окончание -y при основах, оканчивающихся на отвердевшие согласные (ulicy). Дательный и предложный падежи совпадают с родительным. Винительный падеж всегда имеет окончание -ę, творительный падеж всегда имеет окончание -ą, звательный всегда оканчивается на -о.

У существительных на -i (pani, gospodyni) именительный, родительный, дательный, предложный и звательный падежи совпадают. Формы винительного падежа оканчиваются на -ę (кроме слова pani, которое оканчивается на -ą), а творительного падежа — на -ą.

Образцы склонения существительных мягкого типа во множественном числе:

Именительныйkuchnieuliceliniepanie
Родительныйkuchniulicliniipań
Дательныйkuchniomulicomliniompaniom
Винительныйkuchnieuliceliniepanie
Творительныйkuchniamiulicamiliniamipaniami
Предложныйo kuchniacho ulicacho liniacho paniach
Звательная формаkuchnieuliceliniepanie

divider 4

В именительном падеже множественного числа существительные этого склонения имеют окончание -е, в родительном имеют нулевое окончание (ulic, pań), кроме существительных на -nia (kuchnia), которые имеют окончание -ni (kuchni). Есть и некоторые другие исключения, но в курсе для начинающих можно их опустить. В дательном падеже все существительные имеют окончание -om, в творительном -ami, в предложном -ach. Винительный падеж совпадает с именительным и звательным.

Особым образом склоняется во множественном числе существительное ręka (рука):

Именительныйręce
Родительныйrąk
Дательныйrękom
Винительныйręce
Творительныйrękami или rękoma
Предложныйw rękach или w ręku
Звательная формаręce

divider 4

divider

Упражнения

1. Раскройте скобки и поставьте глаголы в форму составного будущего времени:

 1. My (rozmawiać) o naszych planach.
 2. Kiedy ty (robić) zdjęcia?
 3. Ona (pracować) razem z nami.
 4. Czy wy (pisać) do nas często?
 5. Oni nie (opowiadać) o tym.
 6. Ja obiecam, że (pomagać) wam we wszystkim.
 7. On od czasu do czasu (wychodzić).

2. Раскройте скобки и поставьте существительные в нужную падежную форму:

 1. Kiedy byłeś w (stolica) Polski?
 2. Jemy śniadania w (kuchnia).
 3. Codziennie widzę waszą (pani).
 4. Nie rozumiem tej (lekcja).
 5. Ona jest (gospodyni) w tym domu.
 6. Przy jakiej (ulica) mieszka twój brat?
 7. Co jest napisane na (tablica)?

3. Поставьте в форму множественного числа:

 1. Tu jest szeroka ulica.
 2. Kupuje nową suknię.
 3. Na ścianie wisi tablica.
 4. Jedziemy ulicą Warszawy.
 5. Żegnam się z panią.
 6. Rozmawiam o kuchni.
 7. Podaję mu rękę.

4. Переведите на польский язык:

 1. Варшава – столица.
 2. Москва и Варшава – столицы.
 3. Я хочу купить новые платья.
 4. У них новая кухня.
 5. Я буду разговаривать с дамами.
 6. Я думаю об уроках (lekcja).
 7. Когда ты начинаешь работу?
 8. В Санкт-Петербурге мы увидим много рек.
 9. Что он держит (trzymać) в руках?

5. Переведите на русский язык:

 1. Co będziemy robić w tej sytuacji?
 2. Ulica Marszałkowska jest główną ulicą stolicy Polski.
 3. Widzę tę panią po raz pierwszy.
 4. Dzisiaj mnie nie będzie na lekcjach.
 5. Wszystkie jej suknie i spódnice są bardzo modne.
 6. Ja mam osiemnaście lat, mój brat ma piętnaście.
 7. Nie będziemy jeździć na gapę.
 8. Ona nie może znaleźć pracy, dlatego jest gospodynią domową.
 9. Będziemy spacerować szerokimi ulicami Moskwy.

Проверить себя вы можете здесь

 

Предыдущий Урок 8  Вы изучили Урок 9  Следующий Урок 10

 

divider 2

Главные разделы сайта

divider

Комментарии для сайта Cackle