Изучаем польский
Польский от A до Ź бесплатно

Урок 10 польского языка бесплатно

Są sztuki tak słabe, że nie mogą zejść ze sceny.

Strzeżcie się, gdy pozbawieni skrzydeł je rozwijają.

Stanisław Jerzy Lec

divider 4

Содержание урока:

divider 2

Warszawskie metro

divider 4

Podczas podróży Ania i Piotr uważnie oglądali wszystkie stacje metra, przez które jechali. Ewa i Jan chcieli się dowiedzieć, jakie wrażenie zrobiło na gościach warszawskie metro, chociaż po ich twarzach widać było, że im się podoba:

 • Jan: Czy wasze metro wygląda mniej więcej tak samo, jak nasze?
 • Piotr: Głównie tak, ale nasze stacje wyglądają inaczej. Mamy zarówno stare, jak i nowoczesne stacje. Estetyka podziemnych dworców z lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku wygląda zupełnie inaczej, niż estetyka nowoczesnych.
 • Ewa: Nic dziwnego, bo nasze metro jest bardzo młode. Rzecz jasna, że nie mamy starych stacji. A nowe utrzymane są w tej samej stylistyce.
 • Ania: Ciekawa jestem, kiedy tu otworzono pierwszą linię metra?
 • Jan: Pierwszą i na razie jedyną linię metra warszawskiego zaczęli budować na początku lat osiemdziesiątych. Otworzono ją w połowie dziewięćdziesiątych. Przebiega przez całe miasto z południa na północ, z Ursynowa przez Śródmieście na Bielany, ma dwadzieścia trzy kilometry długości i ponad dwadzieścia stacji.
 • Ewa: Pierwsza próba zbudowania metra w Warszawie odbyła się w kilka lat po ukończeniu drugiej wojny światowej, ale wtedy nic z tego nie wyszło. Nie było pieniędzy i potrzebnego sprzętu.
 • Ania: A w jakich godzinach metro jest czynne?
 • Jan: W dni powszednie od godziny piątej rano do północy, w dni wolne i świąteczne do godziny trzeciej w nocy.
 • Piotr: To jest bardzo wygodne, bo u nas metro pracuje przez całą noc tylko w Sylwestra. Ciekawy jestem, czy jest planowana druga linia?
 • Ewa: Owszem, jest już nawet budowana. Przebiega z zachodu na wschód i połączy lewobrzeżną Warszawę z Pragą.
 • Piotr: Coś podobnego! Aż z Pragą? Czy nie za daleko?
 • Jan: Myślałem, że wiesz, iż ta część Warszawy, która leży na prawym brzegu Wisły, nazywa się Praga. Nie ma nic wspólnego z czeską Pragą.
 • Ania: Ja też tego nie wiedziałam. Czy jest tam coś ciekawego, jakieś zabytki?
 • Ewa: Nie jestem pewna. Ja nie lubię naszej Pragi, uważam, że jest nieciekawa, ale na pewno na Pragę pojedziemy, bo tam mieszkają nasi przyjaciele.
 • Jan: A ja bywam na Pradze często, bo tam jest duży stadion. Jestem kibicem piłki nożnej.
 • Piotr: Spiker powiedział, że następna stacja to «Centrum». Wysiadamy?
 • Ewa: No właśnie. Proszę się przygotować, za chwilę będziemy w samym sercu Warszawy.

divider 4

Помните! Все, что вы слышите в аудиоуроках, необходимо проговаривать вслух, вслед за диктором. При постоянной практике, в процессе изучения польского языка, произношение появится само по себе.

divider

divider

Новые слова из прослушанного текста

podczas – во времяna razie – пока чтоdzień świąteczny – праздничный день
dowiedzieć się – узнатьjedyny – единственныйnoc – ночь
wrażenie – впечатлениеpoczątek – началоw nocy – ночью
chociaż – хотяna początku – сначалаwygodny – удобный
twarz – лицоosiemdziesiąty – восьмидесятыйcały – весь
podobać się – нравитьсяpołowa – половина, серединаSylwester – 31 декабря
wyglądać – выглядетьprzebiegać – проходить, пролегатьplanowany – планируемый
mniej – менееpołudnie – юг, полденьowszem – да, точно так
więcej – болееpółnoc – север, полночьbudowany – возводимый, строящийся
mniej więcej – более-менееśródmieście – центр городаzachód – запад, заход
głównie – в основномkilometr – километрwschód – восток, восход
inaczej – иначеdługość – длинаpołączyć – соединить
zarówno… jak – как… так иponad – более, свышеlewobrzeżny – левобережный
nowoczesny – современныйpróba – попыткаwspólny – совместный, общий
estetyka – эстетика, оформлениеzbudowanie – стройка (как процесс)czeski – чешский
podziemny – подземныйodbyć się – иметь место, произойтиna pewno – наверняка
lata – годыkilka – несколькоprzyjaciel – приятель, друг
pięćdziesiąty – пятидесятыйukończenie – окончание, завершениеbywać – бывать
dwudziesty – двадцатыйwojna – войнаczęsto – часто
wiek – векświatowy – мировойstadion – стадион
zupełnie – совершенноwtedy – тогдаkibic – болельщик
nic – ничтоnie wyszło – не вышлоpiłka – мяч
dziwny – странныйpieniądze – деньгиpiłka nożna – футбол
bo – поскольку, потому чтоpieniędzy – денег (род. падеж)spiker – диктор
rzecz – вещьpotrzebny – нужный, необходимыйnastępny – следующий
utrzymany – выдержанныйsprzęt – оборудованиеprzygotować się – приготовиться
w tej samej – в той же самойbyć czynnym – быть открытымza chwilę – через минуту
stylistyka – стилистика, стильdzień powszedni – будний деньserce – сердце
otworzono – открытоdzień wolny – выходной день

divider

Разбор текста

divider 4

 • Фразеологический оборот robić (wywierać) wrażenie (производить впечатление) управляет предложным падежом с предлогом na: to zrobiło (wywarło) duże wrażenie na mojej siostrze (это произвело большое впечатление на мою сестру).
 • Словосочетание rzecz jasna можно перевести как «понятное дело», а coś podobnego как «подумать только».
 • Изъяснительный союз iż синонимичен союзу że и переводится так же (что). Часто он используется во избежание повторения союза «że» в сложном предложении с несколькими однородными придаточными предложениями, как это и употреблено в тексте урока.
 • 31 декабря в Польше празднуются именины Сильвестра, поэтому в разговорной речи этот день поляки называют Sylwester: – Co robiłeś na Sylwestra? (Что ты делал на Новый год?), а новогоднюю ночь называют «noc Sylwestrowa».
 • Ursynów, Bielany и Praga – районы Варшавы. С названиями районов города чаще всего используется предлог na: na Ursynowie, na Bielanach, na Pradze. (Сравните «на Крещатике» в речи киевлян, или «на Лубянке» в речи москвичей).
 • Слова północ, południe, wschód, zachód могут переводиться как «север, юг, восток, запад», так и «полночь, полдень, восход, закат» в зависимости от контекста.
 • В первом случае используется предлог na: na północ (на север), na wschód (на восток), na północy (на севере), na południu (на юге).
 • Во втором либо w, либо o: w południe (в полдень), o północy (в полночь), o wschodzie (на рассвете), o zachodzie (на закате).

 

divider

Грамматика

divider 4

Числительные от 20 до 100:

Продолжим знакомиться с польскими числительными (количественные числительные от 1 до 10 вы изучали в уроке 4, числительные от 11 до 20 вы изучали в 9-ом уроке). На сей раз это будут числительные от 20 до 100:

Количественные (сколько?)Порядковые (какой?)
dwadzieścia – двадцатьdwudziesty – двадцатый
trzydzieści – тридцатьtrzydziesty – тридцатый
czterdzieści – сорокczterdziesty – сороковой
pięćdziesiąt – пятьдесятpięćdziesiąty – пятидесятый
sześćdziesiąt – шестьдесятsześćdziesiąty – щестидесятый
siedemdziesiąt – семьдесятsiedemdziesiąty – семидесятый
оsiemdziesiąt – восемьдесятosiemdziesiąty – восьмидесятый
dziewięćdziesiąt – девяностоdziewięćdziesiąty – девяностый
sto – стоsetny – сотый

divider 4

Количественные числительные от 20 и выше в польском языке образуются так же, как и в русском: dwadzieścia jeden (21), trzydzieści dwa (32), czterdzieści trzy (43), sto pięćdziesiąt cztery (154).

Образование порядковых числительных отличается тем, что в польском языке форму порядкового числительного принимают не только единицы, но и десятки: dwudziesty pierwszy (21-й), trzydziesty drugi (32-й), czterdziesty trzeci (43-й), sto pięćdziesiąty czwarty (154-й).

Прошедшее время глаголов

divider 4

Прошедшее время глагола в польском языке образуется так же, как и в русском, путем отсечения от инфинитива его окончания и прибавления к образовавшейся основе инфинитива суффикса прошедшего времени ł. Например, от инфинитива czytać отсекаем окончание -ć, получаем основу инфинитива czyta-, добавляем суффикс прошедшего времени -ł и получаем форму 3-го лица единственного числа czytał (читал).

На этом сходство заканчивается. В польском языке к глагольным формам других лиц в единственном числе добавляются личные окончания: -em, -eś (для форм мужского рода), -am, -aś (для форм женского рода):

Мужской родЖенский род
ja czytałem (я читал)ja czytałam (я читала)
ty czytałeś (ты читал)ty czytałaś (ты читала)
on czytał (он читал)ona czytała (она читала)

Гипотетически возможно образовать и форму среднего рода ono czytało (оно читало).

divider 4

Для закрепления приведем образцы образования форм прошедшего времени для глаголов być и pracować.

Глагол być – быть

Мужской родЖенский род
ja byłemja byłam
ty byłeśty byłaś
on byłona była

divider 4

Глагол pracować – работать

Мужской родЖенский род
ja pracowałemja pracowałam
ty pracowałeśty pracowałaś
on pracowałona pracowała

divider

Лично-мужская и женско-вещная формы

divider 4

Образование форм множественного числа прошедшего времени отличается от аналогичных форм русского языка наличием двух форм: лично-мужской и женско-вещной.

Лично-мужская форма используется в тех случаях, когда речь идет о мужчинах или о группе лиц, в которой есть хотя бы один мужчина.

Женско-вещная форма используется во всех остальных случаях, то есть, когда речь идет о женщинах, детях, животных или о неодушевленных предметах.

 • При образовании лично-мужских форм к основе инфинитива добавляются окончания -liśmy, -liście, -li.
 • При образовании женско-вещных форм -łyśmy, -łyście, -ly:

Глагол czytać – читать

Лично-мужская формаЖенско-вещная форма
my czytaliśmymy czytałyśmy
wy czytaliściewy czytałyście
oni czytalione czytały

divider 4

Глагол być – быть

Лично-мужская формаЖенско-вещная форма
my byliśmymy byłyśmy
wy byliściewy byłyście
oni bylione były

divider 4

Глагол pracować – работать

Лично-мужская формаЖенско-вещная форма
my pracowaliśmymy pracowałyśmy
wy pracowaliściewy pracowałyście
oni pracowalione pracowały

divider 4

divider

Чередование гласных e-o

divider 4

Некоторую сложность представляет чередование гласных e-o, которое встречается у некоторых глаголов, оканчивающихся на -eć. Гласный а появляется в мужском и женском роде единственного числа и в женско-вещной форме. Гласный е остается лишь в лично-мужской форме множественного числа.

Поупражняемся на примерах следующих глаголов:

Глагол mieć – иметь

Муж. родЖен. родЛично-мужская формаЖенско-вещная форма
miałemmiałammieliśmymiałyśmy
miałeśmiałaśmieliściemiałyście
miałmiałamielimiały

divider 4

Глагол wiedzieć – знать

Муж. родЖен. родЛично-мужская формаЖенско-вещная форма
wiedziałemwiedziałamwiedzieliśmywiedziałyśmy
wiedziałeświedziałaświedzieliściewiedziałyście
wiedziałwiedziaławiedzieliwiedziały

divider 4

Глагол musieć – должен (модальный глагол со значением долженствования)

Муж. родЖен. родЛично-мужская формаЖенско-вещная форма
musiałemmusiałammusieliśmymusiałyśmy
musiałeśmusiałaśmusieliściemusiałyście
musiałmusiałamusielimusiały

divider 4

divider

Образование форм прошедшего времени следующих глаголов следует запомнить отдельно:

Глагол jeść – есть (принимать пищу)

Муж. родЖен. родЛично-мужская формаЖенско-вещная форма
jadłemjadłamjedliśmyjadłyśmy
jadłeśjadłaśjedliściejadłyście
jadłjadłajedlijadły

divider 4

Глагол usiąść – сесть

Муж. родЖен. родЛично-мужская формаЖенско-вещная форма
usiadłemusiadłamusiedliśmyusiadłyśmy
usiadłeśusiadłaśusiedliścieusiadłyście
usiadłusiadłausiedliusiadły

divider 4

Глагол iść – идти

Муж. родЖен. родЛично-мужская формаЖенско-вещная форма
szedłemszłamszliśmyszłyśmy
szedłeśszłaśszliścieszłyście
szedłszłaszliszły

divider 4

Глагол nieść – нести.

 • (По этой модели изменяется и глагол wieźć – везти)

Муж. родЖен. родЛично-мужская формаЖенско-вещная форма
niosłemniosłamnieśliśmyniosłyśmy
niosłeśniosłaśnieśliścieniosłyście
niósłniosłanieśliniosły

divider 4

Глагол znaleźć – найти

Муж. родЖен. родЛично-мужская формаЖенско-вещная форма
znalazłemznalazłamznaleźliśmyznalazłyśmy
znalazłeśznalazłaśznaleźliścieznalazłyście
znalazłznalazłaznaleźliznalazły

divider 4

Поскольку личные окончания глагольных форм явно сигнализируют нам, о каком лице и числе идет речь, использование личных местоимений при них не обязательно и даже излишне.

Если в русском предложении «Мы работали вместе» использование личного местоимения «мы» обязательно, то в его польском эквиваленте «Pracowaliśmy razem» оно излишне.

Запомните, что в формах 1-го и 2-го лица множественного числа глаголов прошедшего времени ударение падает на третий от конца слог (а не на предпоследний, как в остальных случаях): czytaliśmy, czytaliście.

divider

IV склонение существительных

divider 4

К IV склонению относятся существительные женского рода, которые оканчиваются на мягкий или отвердевший согласный (dłoń – ладонь, noc – ночь), а также на -w (krew – кровь, brew – бровь). Запомнить это склонение достаточно легко, оно схоже со склонением русских существительных женского рода, оканчивающихся на согласный. В польском языке отличается лишь творительный падеж. Сравните:

Единственное число

Именительныйdłońnocbrewmysz
Родительныйdłoninocybrwimyszy
Дательныйdłoninocybrwimyszy
Винительныйdłońnocbrewmysz
Творительныйdłoniąnocąbrwiąmyszą
Предложныйo dłonio nocyo brwio myszy
Звательная формаdłoninocybrwimyszy

divider 4

Винительный падеж совпадает с именительным и представляет собой чистую основу с нулевым окончанием. Родительный падеж совпадает с дательным, предложным и звательным и имеет окончание -i (после мягких согласных и -w) или -y (после отвердевших согласных). Творительный падеж имеет всегда окончание -ą.

Множественное число

Именительныйdłonienocebrwimyszy
Родительныйdłoninocybrwimyszy
Дательныйdłoniomnocombrwiommyszom
Винительныйdłonienocebrwimysze
Творительныйdłońminocamibrwiamimyszami
Предложныйo dłoniacho nocacho brwiacho myszach
Звательная формаdłonienocebrwimyszy

divider 4

Окончания родительного падежа множественного числа зависят от согласного основы. После мягкого согласного и согласного -w следует окончание -i (dłoni, brwi), после отвердевшего -y (nocy, myszy).

В дательном падеже существительные этого склонения имеют окончание -om, в предложном -ach, в творительном -ami (за исключением нескольких слов, оканчивающихся на -mi: dłońmi, kośćmi, nićmi).

Формы именительного падежа могут оканчиваться на -e, -i или -y. Общего правила здесь нет.

Слова, оканчивающиеся на -ść, в именительном падеже множественного числа, как правило, имеют окончание -i: powieści (повести), а слова, оканчивающиеся на -ż, -rz, -c окончание -e: podróże, twarze, noce.

Во всех остальных случаях следует справляться в словарях.

Винительный и звательный падежи совпадают с именительным.

Существительные IV склонения на -w имеют беглое -е в корне: brew – brwi, krew – krwi.

divider

Упражнения

1. Поставьте глаголы, стоящие в форме настоящего времени, в форму прошедшего в том же лице и числе:

 1. Pracuję tu od wielu lat.
 2. Jesteś bardzo smutny.
 3. Pisze list do swoich rodziców.
 4. Rozmawiają po polsku.
 5. Kupujecie świeże gazety.
 6. Oglądamy zabytki Warszawy.
 7. Czekam na was w domu.
 8. Nie wiesz, gdzie jesteś.
 9. Idzie do domu.
 10. Jan i Piotr niosą bagaże.
 11. Ania i Ewa niosą kwiaty.
 12. Nie jemy kiełbasy i nie pijemy mleka.

2. Переведите на польский язык:

 1. Когда ты работал, я читал книгу.
 2. Она выглядела очень хорошо.
 3. Мы были в Варшаве.
 4. Они (мужчины) говорили, что они знали дорогу.
 5. Они (женщины) писали письма.
 6. Я купил билет в Москву.
 7. Он был тогда студентом.

3. Раскройте скобки и поставьте слова в соответствующую падежную форму:

 1. Mówi o nowej (powieść) Wiśniewskiego.
 2. Bawi się jak kot z (mysz).
 3. Widzę uśmiech na jego (twarz).
 4. Nic nie mówiłeś o swojej (podróż) do Rosji.
 5. Jest już późna (noc).
 6. Daj (mysz) jeść.
 7. Rozmawialiśmy o jego (brwi).
 8. Pracuje dniami i (noce).
 9. Po jego (dłonie) widać, że dużo pracuje.
 10. Co zrobiłeś ze swoimi (rzeczy)?
 11. Opowiadał o swoich (myśle) na ten temat.

4. Раскройте скобки и поставьте глаголы в зависимости от контекста в форму прошедшего или настоящего времени в соответствующем лице и числе.

 1. Brat mojego przyjaciela (otrzymać) nowe mieszkanie.
 2. Dawniej (mieszkać) razem ze swoją rodziną w przedmieściu, teraz oni (mieszkać) w nowym domu.
 3. Ze starego domu (zabrać) tylko szafę, biurko, telewizor i lodówkę.
 4. (Kupić) nowe meble.
 5. Dziś jego żona (zadzwonić) do nas i (zaprosić) do nowego mieszkania.
 6. My (odwiedzić) ich.
 7. Gospodyni (pokazać) nam wszystkie pomieszczenia mieszkaniowe, a potem (podać) herbatę.
 8. (Spędzić) bardzo przyjemny wieczór.

5. Переведите на польский язык.

 1. Я не писал жене, что приехала Анна.
 2. Когда ты купил этот телевизор?
 3. Мы говорили о футболе.
 4. Вы были в Праге?
 5. Я забыл, что она уже вернулась из Москвы.
 6. Они поблагодарили коллегу за билеты.
 7. Эва и Аня ждали нас дома.
 8. Почему вы еще не завтракали?
 9. Я узнал об этом вчера.

6. Переведите на русский язык:

 1. Dziewczyny weszły do pokoju i włączyły światło.
 2. Po drodze zadzwoniłem do mamy i powiedziałem, że wrócę późno.
 3. Dlaczego nie słuchaliście wczoraj koncertu?
 4. On podróżował po całym świecie.
 5. Długo mieszkali na Wschodzie.
 6. Wyszliście z domu po deszczu.
 7. Nie wiem, czy oni już jedli obiad, czy nie.
 8. Zapomniałem, kiedy ty byłeś u nas.
 9. Oni nieśli po schodach stół, ja niosłam krzesło.
 10. Ewa poszła po bilety do kina.

Проверить себя вы можете здесь

 

Предыдущий Урок 9  Вы изучили Урок 10  Следующий Урок 11

 

divider 2

Главные разделы сайта

divider

Комментарии для сайта Cackle