Изучаем польский
Польский от A до Ź бесплатно

Урок 13 польского языка бесплатно

Kto stracił głowę, tego ona często boli.

Niełatwo jest żyć po śmierci. Czasem trzeba na to stracić całe życie.

Stanisław Jerzy Lec

divider 4

Содержание урока:

divider 2

Krakowskie Przedmieście i Plac Zamkowy

divider 4

Goście Warszawy i ich przyjaciele posuwają się dalej Krakowskim Przedmieściem i podziwiają jego uroki. Na każdym kroku czekają na nich pamiątki po słynnych Polakach. Tu mieszkali i pracowali architekci i artyści, politycy i profesorowie, pisarze i inżynierowie.

 • Ania: Jaki ładny pomnik! To jest chyba Adam Mickiewicz. Czytałam jego wiersze w szkole i poznałam go od razu, bo jest bardzo podobny do ilustracji w podręczniku.
 • Ewa: Masz rację. To jest nasz wybitny poeta. Ten pomnik odsłonięto w grudniu tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego ósmego roku w setną rocznicę urodzin wieszcza.
 • Jan: Pomnik ten i jego cokół wykonano we Włoszech, autorem jest polski rzeźbiarz Cyprian Godebski.
 • Piotr: Więc jest o rok starszy od Puszkina. Wiem, że przyjaźnili się i wielokrotnie spotykali się w Petersburgu. A swoją drogą to jest ciekawe, że nasi najlepsi poeci byli rówieśnikami.
 • Ewa: No właśnie. Przecież ani my w Polsce, ani wy w Rosji nie doczekaliśmy się jeszcze poetów na taką skalę, jak Mickiewicz i Puszkin.
 • Ania: Jeszcze jeden pomnik, tym razem konny, ale tej osoby nie poznaję.
 • Jan: To jest książę Józef Poniatowski. Bardzo zasłużony dla naszego kraju generał, który był też marszałkiem Francji. Walczył w armii Napoleona i zginął w Bitwie Narodów pod Lipskiem w roku tysiąc osiemset trzynastym. Był siostrzeńcem ostatniego polskiego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
 • Piotr: Który z kolei zmarł w Sankt-Petersburgu i został pochowany w kościele Świętej Katarzyny na Newskim Prospekcie.
 • Ewa: A w głębi dziedzińca znajduje się Pałac Prezydencki. Tu jest rezydencja Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Pałac jest utrzymany w stylu klasycystycznym.
 • Jan: Wkrótce znajdziemy się na Placu Zamkowym, który jest zakończeniem Krakowskiego Przedmieścia. Po drodze obejrzymy jeszcze budynki hotelu «Europejskiego» i hotelu «Bristol».
 • Ania: Nareszcie jestem przy kolumnie Zygmunta. Wszystko tu wygląda tak, jak to sobie wyobrażałam. Piękny widok!
 • Ewa: Kolumna króla Zygmunta III Wazy jest najstarszym pomnikiem Warszawy. Stanął tu w połowie siedemnastego wieku naprzeciwko Pałacu Królewskiego. Pałac zaś położony jest na skraju Starego Miasta, u wylotu Traktu Królewskiego.
 • Jan: W czasie drugiej wojny światowej pałac się spalił. Po wojnie został odbudowany i zrekonstruowany. Teraz pełni funkcje muzealne i reprezentacyjne. Obecnie jest w barokowo-klasycystycznym stylu. Stare Miasto razem z Zamkiem Królewskim zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

divider 4

Помните! Все, что вы слышите в аудиоуроках, необходимо проговаривать вслух, вслед за диктором. При постоянной практике, в процессе изучения польского языка, произношение появится само по себе.

divider

divider

Новые слова из прослушанного текста

zamkowy – замковыйspotykać się – встречатьсяwkrótce – вскоре
posuwać się – продвигатьсяrówieśnik – ровесникznaleźć się – оказаться
podziwiać – восхищатьсяdoczekać się – дождатьсяzakończenie – окончание
urok – очарованиеskala – шкала, масштабpo drodze – по пути
krok – шагtym razem – на сей разnareszcie – наконец
pamiątka – вещь, связанная с памятью о ком-либо, чем-либоkonny – конныйkolumna – колонна
słynny – известныйosoba – лицо, особаwyobrażać – представлять
artysta – художникksiążę – князьwidok – вид
polityk – политикgenerał – генералnaprzeciwko – напротив
inżynier – инженерmarszałek – маршалpołożony – расположенный
wiersz – стихFrancja – Францияna skraju – на краю
od razu – сразуwalczyć – сражаться, боротьсяwylot – выход, окончание
poznać – узнатьzginąć – погибнутьświatowy – мировой
podręcznik – учебникbitwa – битваspalić się – сгореть
wybitny – выдающийсяLipsk – Лейпцигodbudować – отстроить
odsłonić – открытьsiostrzeniec – племянникzrekonstruować – реконструировать
grudzień – декабрьostatni – последнийpełnić – исполнять
setny – сотыйpochować – похоронитьfunkcja – функция
rocznica – годовщинаgłąb – глубь, глубинаmuzealny – музейный
urodziny – день рожденияw głębi – в глубинеreprezentacyjny – представительский
wieszcz – пророк, поэт-пророкdziedziniec – дворobecnie – сейчас, нынче
cokół – постаментpałac – дворецrazem – вместе
wykonać – выполнить, сделатьrezydencja – резиденцияwpisać – записать
Włochy – Италияprezydent – президентlista – список, перечень
przyjaźnić się – дружитьRzeczpospolita Polska – Республика Польшаdziedzictwo – наследство
wielokrotnie – многократноutrzymany – выдержанный

divider

Разбор текста

divider 4

1. В польском языке для обозначения месяцев используются особые слова, восходящие к старым славянским названиям частей года. В отличие от украинского, белорусского, чешского и хорватского языков, где все месяцы имеют славянские названия, польский язык для двух месяцев (март и май) имеет латинские названия.

Название месяцев на польском языке

divider 4

январьstyczeńw styczniu
февральlutyw lutym
мартmarzecw marcu
апрельkwiecieńw kwietniu
майmajw maju
июньczerwiecw czerwcu
июльlipiecw lipcu
августsierpieńw sierpniu
сентябрьwrzesieńwe wrześniu
октябрьpaździernikw październiku
ноябрьlistopadw listopadzie
декабрьgrudzieńw grudniu

Также обратите внимание на форму предложного падежа названий месяцев.

divider 4

2. Названия некоторых стран, например, Италия (Włochy), Германия (Niemcy), Венгрия (Węgry), имеют особые формы предложного падежа: we Włoszech (в Италии), w Niemczech (в Германии), na Węgrzech (в Венгрии).

Республика Польша по-польски называется Rzeczpospolita Polska. Слово «rzeczpospolita» (республика) используется только для обозначения Республики Польша, для всех остальных республик используется слово «republika», например, Republika Czeska (Чешская Республика).

3. «Nasi najlepsi» — лично-мужская форма словосочетания «nasze najlepsze» (наши самые лучшие). О лично-мужских формах прилагательных, местоимений и числительных подробнее будет сказано в грамматическом разделе следующего урока.

4. Выражение «swoją drogą» переводится как «все же, однако», «na skalę» — «масштаба, величины».

5. Многие города по-польски называются иначе, чем на языке оригинала, например: Lipsk (Лейпциг), Drezno (Дрезден), Kolonia (Кёльн), Monachium (Мюнхен), Rzym (Рим), Mediolan (Милан), Wilno (Вильнюс), Kowno (Каунас) и т. д.

divider

Грамматика

divider 4

Множественное число существительных I склонения (лично-мужских)

Существительные мужского рода, обозначающие людей, образуют форму множественного числа особым образом. Проще всего начать с существительных, основа которых оканчивается на мягкий или отвердевший согласный. Они в именительном падеже множественного числа оканчиваются на :

 • kowal (кузнец) – kowale
 • przechodzień (прохожий) – przechodnie,
 • dziennikarz (журналист) – dziennikarze.

Пример склонения лично-мужских существительных мягкой разновидности во множественном числе:

gość (гость)lekarz (врач)obywatel (гражданин)
Именительныйgościelekarzeobywatelе
Родительныйgościlekarzyobywateli
Дательныйgościomlekarzomobywatelom
Винительныйgościlekarzyobywateli
Творительныйgośćmilekarzamiobywatelami
Предложныйo gościacho lekarzacho obywatelach

 

Сложнее обстоит дело с существительными, основа которых оканчивается на твердый согласный. У них в именительном падеже множественного числа возможно окончание -i после d, t, ch, z или -y после r, k, g.

При этом происходит чередование согласных.

Чередование согласных существительных, основа которых оканчивается на твердый согласный:

ЧередованиеИменительный падеж
единственного
числа
Именительный падеж
множественного
числа
Родительный
и винительный падежи множественного числа
p-p’chłopchłopichłopów
t-ćarchitektarchitekciarchitektów
ch-śCzechCzesiCzechów
z-źFrancuzFrancuziFrancuzów
r-rzaktoraktorzyaktorów
k-crobotnikrobotnicyrobotników
g-dzgeologgeolodzygeologów
d-dźsąsiadsąsiedzisąsiadów

divider 4

Обратите внимание – в слове «sąsiad» (сосед) кроме чередования согласных имеет место чередование гласных a-e.

У существительных, оканчивающихся на , чередования нет:

 • cudzoziemiec (иностранец) – cudzoziemcy;
 • Niemiec (немец) – Niemcy;
 • dozorca (сторож) – dozorcy.

divider 4

Лично-мужские существительные III склонения

Лично-мужские существительные III склонения во множественном числе склоняются по I склонению и образуют именительный падеж множественного числа по тем же правилам с теми же чередованиями:

 • poeta – poeci;
 • artysta – artyści;
 • kolega – koledzy;
 • mężczyzna – mężczyźni.

divider 4

Наконец, некоторые существительные, обозначающие титулы, должности, звания, степени родства и названия некоторых народов, образуют форму именительного падежа множественного числа с помощью окончания -owie:

 • król (король) – królowie;
 • profesor – profesorowie;
 • pan – panowie;
 • generał – generałowie;
 • ojciec (отец) – ojcowie;
 • syn – synowie;
 • Arab – Arabowie;
 • (но brat – bracia).

divider 4

Пример склонения лично-мужских существительных твердого типа:

student (студент)pan (господин)kolega (коллега, друг)
Именительныйstudencipanowiekoledzy
Родительныйstudentówpanówkolegów
Дательныйstudentompanomkolegom
Винительныйstudentówpanówkolegów
Творительныйstudentamipanamikolegami
Предложныйo studentacho panacho kolegach

divider 4

Лично-мужская форма прилагательных, местоименных прилагательных и порядковых числительных

divider 4

Прилагательные, местоименные прилагательные и порядковые числительные, сочетающиеся с именительным падежом множественного числа лично-мужских существительных, также образуют особую лично-мужскую форму. Они оканчиваются на -i или -y с чередованием конечного согласного основы. Чередования те же, что и в случае существительных:

ЧередованиеИменительный падеж
единственное числомножественное число
g-dzdrugidrudzy
k-ctakitacy
r-rzstarystarzy
d-dźmłodymłodzi
ch-śgłuchygłusi
sz-śpierwszypierwsi
s-śłysyłysi
ż-źdużyduzi
ł-lbiałybiali
t-ćupartyuparci
st-śćczystyczyści
sł-śldorosłydorośli
zł-źlzłyźli
m-m’samsami
n-n’innyinni
ch-ścichycisi
ó-omójmoi

divider 4

Основы прилагательных, оканчивающиеся на мягкие согласные и -c, -dz, чередований не имеют, и поэтому форма именительного падежа единственного и множественного числа для таких прилагательных совпадают:

 • głupi (глупый) kolega – głupi koledzy;
 • obcy (незнакомый) mężczyzna – obcy mężczyźni;
 • cudzy (чужой) syn – cudzy synowie.

divider 4

Будьте внимательны при образовании именительного падежа множественного числа существительных. Обращайте внимание на лично-мужские существительные и сочетающиеся с ними изменяемые части речи (в том числе и глаголы):

 • młoda studentka czytała – młode studentki czytały;

но

 • młody student czytał – młodzi studenci czytali.

Притяжательные местоимения

Притяжательные местоимения czyj, czyje, czyja (чей, чьё, чья) склоняются в единственном числе следующим образом:

Именительныйczyjczyjeczyja
Родительныйczyjegoczyjegoczyjej
Дательныйczyjemuczyjemuczyjej
Винительныйczyjego/czyjczyjeczyją
Творительныйczyimczyimczyją
Предложныйo czyimo czyimo czyjej

divider 4

Две формы винительного падежа в мужском роде объясняются наличием категории одушевленности-неодушевленности существительных, то есть: czyjego mam kota? и czyj mam adres?

divider 4

Во множественном числе мы имеем дело с лично-мужской и женско-вещной формами:

Лично-мужская формаЖенско-вещная форма
Именительныйczyjczyje
Родительныйczyichczyich
Дательныйczyimczyim
Винительныйczyichczyje
Творительныйczyimiczyimi
Предложныйo czyicho czyich

divider 4

divider

Упражнения

1. Образуйте лично-мужские формы следующих словосочетаний:

 1. młody student;
 2. polski poeta;
 3. dobry robotnik;
 4. stary mężczyzna;
 5. dorosły syn;
 6. drugi kolega;
 7. jaki artysta;
 8. nowy cudzoziemiec;
 9. odważny generał;
 10. rosyjski gość;
 11. wysoki Arab;
 12. wielki malarz;
 13. inny aktor;
 14. dobry ojciec;

2. Переведите на польский язык:

 1. Здесь работали хорошие архитекторы.
 2. Чьи это сыновья?
 3. Мои коллеги много работают.
 4. В этом доме живут профессора университета.
 5. К нам пришли гости.
 6. Актеры играли очень хорошо.
 7. Дамы (pani) и господа (pan) танцевали (tańczyć).
 8. Студенты сдали экзамены (zdać egzamin) в июне.
 9. В мае было уже тепло.
 10. Я хочу поехать в Польшу в августе.

3. Раскройте скобки и поменяйте женско-вещные существительные в предложениях на лично-мужские. Произведите необходимые изменения в формах прилагательных и глаголов:

 1. W przedstawieniu grały najlepsze aktorki (aktor).
 2. Te młode kobiety tu mieszkają (mężczyzna).
 3. Petersburskie poetki są znane w całej Rosji (poeta).
 4. Do mnie przyszły moje koleżanki (kolega).
 5. Poszukiwane są dobre robotnice (robotnik).
 6. W koncercie brały udział śpiewaczki (певицы) Wielkiego Teatru (śpiewak).
 7. Moje sąsiadki są bardzo miłe (sąsiad).

4. Переведите на польский язык:

 1. Этот дом построили русские рабочие.
 2. Немецкие композиторы (niemiecki kompozytor) были очень популярны в России.
 3. Здесь остались (pozostać) только старые люди.
 4. Наши отцы сражались (walczyć) на войне.
 5. Мои ровесники уже работают.
 6. У великих людей есть поклонники (adorator), но эти поклонники часто мешают (przeszkadzać) великим людям.

5. Переведите на русский язык:

 1. W teatrze operowym pracują wybitni śpiewacy i reżyserowie.
 2. Rosyjscy pisarze dziewiętnastego wieku byli mistrzami słowa.
 3. Popularni politycy zwykle mają zdolności artystyczne.
 4. Ten samochód stworzyli dobrzy projektanci, inżynierowie i technicy.
 5. W filmie grają utalentowani aktorzy.
 6. Jej synowie są już dorośli.
 7. Nasi kosmonauci byli w kosmosie jako pierwsi.

Проверить себя вы можете здесь

 

Предыдущий Урок 12  Вы изучили Урок 13  Следующий Урок 14

 

divider 2

Главные разделы сайта

divider

Комментарии для сайта Cackle