Изучаем польский
Польский от A до Ź бесплатно

Урок 14 польского языка бесплатно

Rasiści! Nie dopuszczajcie czarnych myśli.

Analfabeci muszą dyktować.

Stanisław Jerzy Lec

divider 4

Содержание урока:

divider 2

Stare Miasto

divider 4

Jest kwadrans po pierwszej. Młodzi ludzie zwiedzili już Plac Zamkowy, a teraz robią zdjęcia. Na placu sprzedaje się dużo upominków, widokówek, mówi się w wielu językach, bo tu zawsze jest dużo turystów zagranicznych. Przed obiadem nasi wycieczkowicze chcą zobaczyć jeszcze Rynek Starego Miasta, więc udają się w jego kierunku. Wycieczka trwa dalej. Piotr i Jan z ożywieniem coś omawiają.

 • Ewa: O co chodzi? Macie jakiś problem? Czy mogę pomóc?
 • Jan: Piotr mnie zapytał, kiedy powstała Warszawa. Ja, szczerze mówiąc, mam wątpliwości co do roku.
 • Ania: Ja czytałam, że kiedyś bardzo dawno temu istniała tu wieś. Najstarsza miejska zabudowa powstała pod koniec dwunastego wieku.
 • Ewa: Prawdopodobnie miasto założono na początku trzynastego wieku. Uważa się, że założycielem Warszawy był książę mazowiecki Bolesław II.
 • Piotr: To znaczy, że Warszawa jest trochę młodsza od Moskwy i znacznie starsza od Sankt-Petersburga.
 • Jan: Idziemy ulicą Świętojańską, którą nazwano tak z powodu katedry Świętego Jana Chrzciciela . Jest z prawej strony od nas.
 • Ania: Mam nadzieję, że mamy czas na zwiedzenie katedry, przecież to jest główny kościół miasta.
 • Ewa: Niewątpliwie. To jest jeden z najstarszych kościołów Warszawy, który powstał wkrótce po założeniu miasta, czyli w trzynastym wieku. Tu odbywały się śluby królewskie, koronacja królów. Jest tu również krypta polskich prezydentów
 • Piotr: Ale kościół nie wywiera wrażenia bardzo starego, przynajmniej tak mi się wydaje.
 • Jan: Masz rację. Z biegiem czasu gmach ten przebudowano wiele razy. Obecny kościół jest w stylu neogotyckim. Z tej kazalnicy przemawiał papież Jan Paweł II, który wielokrotnie odwiedzał swoją ojczyznę.
 • Ewa: Za chwilę będziemy na Rynku Starego Miasta. Chciałam was zapytać, czy nie jesteście już głodni? O której godzinie zjemy obiad?
 • Ania: Jesteśmy trochę głodni, ale może jednak najpierw zobaczymy Rynek i jego okolice. To jest ważniejsze, po to tu przyjechaliśmy.
 • Jan: Tak jest, ale nie chcemy was głodzić. Proponuję, żebyśmy od razu po zwiedzeniu Rynku zjedli obiad. Powiedzmy, o godzinie trzeciej lub w pół do czwartej. Zgoda?
 • Piotr: Pewnie, że tak. Z nadmiaru wrażeń nagle poczułem się głodny jak wilk. Ale nie przejmujcie się, ja sobie z tym poradzę.
 • Ewa: Jak widzicie, jesteśmy już na Rynku. Zespół architektoniczny świadczy o średniowiecznym układzie zabudowy z wąskimi kilkupiętrowymi kamienicami ze stromymi schodami i dwuspadowymi dachami. Kiedyś mieszkali tu bogaci kupcy, którzy mieli tu swoje sklepy.
 • Ania: Jak tu ładnie! Bardzo mi się podobają różnokolorowe fasady kamienic. Są tak malownicze i wesołe. Ma się takie wrażenie, że wszystko tu przesiąknięte jest historią, bo widzi się gotyckie, renesansowe i barokowe fasady.
 • Piotr: A jak duże jest Stare Miasto? Czy da się zobaczyć wszystko w ciągu jednego dnia?
 • Jan: Oczywiście. Nie jest duże. To Rynek z przecinającymi go wąskimi uliczkami, które kiedyś otoczono murami obronnymi. Zachowały się fragmenty tych murów i wielka budowa obronna, która nazywa się Barbakan.
 • Ewa: Nie zapominajcie o tym, że w czasie wojny większa część Starego Miasta została zrujnowana. Wszystko odbudowano po wojnie według starych rysunków i zdjęć. Teraz tu jest dużo przytulnych kawiarenek, muzeów i galerii sztuki. Starówka jest urocza i przypada do gustu każdemu.

divider 4

Помните! Все, что вы слышите в аудиоуроках, необходимо проговаривать вслух, вслед за диктором. При постоянной практике, в процессе изучения польского языка, произношение появится само по себе.

divider

divider

Новые слова из прослушанного текста

kwadrans – четверть часа, 15 минутrównież – такжеdwuspadowy – двускатный
robić zdjęcia – фотографироватьсяkrypta – склеп, усыпальницаdach – крыша
upominek – подарок, сувенирwywierać wrażenie – производить впечатлениеbogaty – богатый
widokówka – открыткаprzynajmniej – по крайней мереkupiec – купец
turysta – туристprzebudować – перестроитьsklep – магазин
wycieczkowicz – экскурсантwiele razy – много разróżnokolorowy – разноцветный
rynek – рынокkazalnica – амвонfasada – фасад
udać się – направиться, пойтиprzemawiać – произносить речьmalowniczy – живописный
trwać – длиться, продолжатьсяpapież – папа римскийwesoły – веселый
ożywienie – оживлениеwielokrotnie – многократноprzesiąknięty – пропитанный
słońce – солнцеodwiedzać – навещать, посещатьgotycki – готический
problem – проблемаojczyzna – родинаrenesansowy – ренессансный
pomóc – помочьgłodny – голодныйciąg – ход, течение
powstać – возникнутьgodzina – часprzecinać – пересекать
szczerze – искреннеokolice – окрестностиotoczyć – окружить
wątpliwość – сомнениеgłodzić – морить голодомmur – стена
dawno temu – давно тому назадproponować – предлагатьobronny – защитный
istnieć – существоватьzgoda – согласен, ладноzachować się – сохраниться
wieś – деревняpewnie – наверняка, конечноfragment – фрагмент
najstarszy – самый старыйnadmiar – избытокbudowa – постройка
koniec – конецwrażenie – впечатлениеwiększy – больший
prawdopodobnie – вероятноnagle – вдруг, неожиданноczęść – часть
początek – началоpoczuć się – почувствовать себяzrujnować – разрушить
uważać – считатьgłodny – голодныйodbudować – восстановить, отстроить
założyciel – основательwilk – волкwedług – в соответствии, по
mieć nadzieję – надеятьсяprzejmować się – волноваться, переживатьrysunek – рисунок
katedra – кафедральный соборporadzić sobie – справиться (с чем-либо)kawiarenka – маленькое кафе
niewątpliwie – несомненноzespół – ансамбльgaleria – галерея
wkrótce – вскореświadczyć – свидетельствоватьsztuka – искусство
czyli – другими словамиukład – система, расстановкаuroczy – очаровательный
odbywać się – происходить, иметь местоwąski – узкийgust – вкус
ślub – бракосочетаниеkilkupiętrowy – в несколько этажейprzypadać do gustu – быть по вкусу, нравиться
królewski – королевскийkamienica – каменный дом
koronacja – коронацияstromy – крутой, покатый

divider

Разбор текста

divider 4

1. Слово «rynek» часто встречается в топонимике польских городов. В этом случае оно значит «главная площадь города, на которой, как правило, находится городская ратуша» и не имеет никакой связи с торговыми рядами. В иных случаях это слово синонимично русскому «рынок».

2. Слово «katedra» переводится либо как «кафедральный собор», либо как «кафедра» в зависимости от контекста.

3. Выражение «o co chodzi?» переводится как «в чем дело?», «что имеется в виду?», «о чем речь?». Отвечать на него следует «chodzi o + винительный падеж существительного»:

 • chodzi o bilet (речь о билете);
 • chodzi o naszego sąsiada (имеется в виду наш сосед, речь идет о нашем соседе).

4. Выражение «mieć wątpliwości co do czegoś/kogoś» значит «иметь сомнения по поводу чего-либо/кого-либо».

Например:

 • «mam wątpliwości co do godziny wyjazdu» (я сомневаюсь по поводу времени отъезда).

5. Выражение «da się + инфинитив» переводится как «удастся, получится что-либо сделать».

Например:

 • «da się przetłumaczyć» (удастся перевести).

divider 4

Который час?

6. Для того чтобы узнать, который час, следует спросить «Która godzina?» (Который час?). Для ответа используются порядковые числительные в форме женского рода, поскольку слово «godzina» является существительным именно женского рода. При этом само слово «godzina» обычно опускается:

 • Pierwsza (Час);
 • Druga (Два часа);
 • Trzecia (Три часа);
 • Czwarta (Четыре часа);
 • Piąta (Пять часов);

и так далее.

divider 4

Для обозначения половины часа используется конструкция «pół do + родительный падеж названия часа»:

 • Pół do szóstej (Половина шестого);
 • Pół do dwunastej (Половина двенадцатого).

divider 4

Для обозначения времени в первой половине часа используется предлог «po» (после) + предложный падеж порядкового числительного, обозначающего тот час, который миновал:

 • Pięć minut po godzinie siódmej (Пять минут восьмого. В дословном переводе «Пять минут после семи»).

Слова «минута» и «час» обычно опускаются, поэтому ответ сокращается до фразы «Pięć po siódmej».

Еще примеры:

 • Dwadzieścia dwie po ósmej (Двадцать две минуты девятого);
 • Kwadrans po dziewiątej (Четверть десятого).

divider 4

Для обозначения времени во второй половине часа используется предлог «za» (через) + порядковое числительное в именительном падеже, обозначающее тот час, который наступит:

 • Za dziesięć jedenasta (Без десяти одиннадцать. В дословном переводе «Через десять (минут) одиннадцать (часов)»).

Еще примеры:

 • Za kwadrans dziesiąta (Без четверти десять);
 • Za dwadzieścia pięć pierwsza (Без двадцати пяти час).

divider 4

Если же нас интересует, в котором часу произойдет то или иное событие, то следует спросить «O której godzinie?» (В котором часу?). Ответ также следует начинать с предлога «о» + необходимая конструкция, обозначающая нужное нам время. Например:

 • O (godzinie) pierwszej (В час);
 • O (godzinie) pół do drugiej (В половине второго);
 • (O godzinie) za dziesięć trzecia (Без десяти три);
 • (O godzinie) dwadzieścia po czwartej (В двадцать минут пятого).

divider

Грамматика

divider 4

Безличные обороты

В тех случаях, когда в русском языке используются так называемые неопределенно-личные формы глагола, то есть в предложении нет подлежащего, а глагол стоит в форме 3-го лица множественного числа, например, «здесь не курят», в польском языке используются так называемые безличные обороты – «tu się nie pali». Они образуются с помощью прибавления возвратной частицы się к форме 3-го лица единственного числа невозвратного глагола.

В тексте урока вам встретились такие обороты: «sprzedaje się dużo upominków» (продают много сувениров), «tu mówi się w wielu językach» (здесь говорят на многих языках).

Глагол в безличном обороте управляет тем же падежом, что и в личных конструкциях.

Например, глагол «słuchać» управляет в польском языке родительным падежом. В безличном обороте «tu słucha się muzyki» (здесь слушают музыку) управление то же.

Следует помнить о том, что при отрицании винительный падеж прямого дополнения заменяется на родительный точно так же, как это происходит в обычных личных конструкциях: «tu kupuje się gazety» (здесь покупают газеты), но «tu nie kupuje się gazet» (здесь не покупают газеты).

divider 4

Существительное в безличном обороте может быть в форме единственного числа, может быть в форме множественного числа, но глагол всегда остается в форме единственного числа: «tu sprzedaje się bilet» (здесь продается билет), но «tu sprzedaje się bilety» (здесь продаются билеты).

divider 4

В прошедшем времени для образования безличных конструкций используются также безличные формы переходных и непереходных глаголов на (czytano, mówiono), образованные от основы страдательного причастия (czytany, mówiony).

divider 4

Страдательные причастия образуются с помощью суффиксов -n(y), -on(y), -t(y), которые присоединяются к глагольным основам. Суффикс –n(y) присоединяется к основе инфинитива:

 • czytać – czytany (читанный)
 • grać – grany (игранный)
 • pokazać – pokazany (показанный).

divider 4

Суффикс -on(y) присоединяется к основам настоящего времени, имеющим в прошедшем времени основы, оканчивающиеся на -i, -y.

Например:

 • robić – robił – robiony (деланный);
 • smażyć – smażył – smażony (жареный);

divider 4

Суффикс -t(y) присоединяется к основе инфинитива и к основе прошедшего времени на -r:

 • wypić – wypity (выпитый);
 • umyć – umyty (умытый);
 • otworzyć – otwarł – otwarty (открытый);

Это минимальная информация об образовании страдательных причастий, которой, впрочем, должно хватить для понимания сути безличных оборотов прошедшего времени.

divider 4

В польском языке, который избегает страдательных конструкций, безличные обороты используются очень широко.

Таким образом предложение «Otwarto wystawę malarstwa francuskiego» можно перевести на русский язык либо «Открылась выставка французской живописи», либо «Была открыта выставка французской живописи».

Вот еще примеры из текста урока:

 • «ulicę nazwano tak z powodu katedry» (улицу назвали так из-за кафедрального собора);
 • «gmach przebudowano wiele razy» (здание перестраивалось много раз);

divider 4

Степени сравнения прилагательных

Сравнительная степень образуется с помощью суффиксов -sz(y), -‘ejsz(y). Суффикс -sz(y) прибавляется к основам, которые оканчиваются на один согласный или на сочетания согласных rd, st:

 • młody – młodszy (молодой – моложе)
 • ciekawy – ciekawszy (интересный – интереснее)
 • twardy – twardszy (твердый – тверже)
 • prosty – prostszy (простой – проще)

Здесь также возможны чередования гласных и согласных:

 • wesoły – weselszy (веселый – веселее)
 • drogi – droższy (дорогой – дороже)
 • biały – bielszy (белый – белее)
 • długi – dłuższy (длинный – длиннее)

Суффикс -‘ejsz(y) присоединяется к основам, оканчивающимся на стечение согласных.

Обратите внимание на то, что основы эти смягчаются, то есть появляется буква i, являющаяся знаком смягчения:

 • łatwy – łatwiejszy (легкий – легче);
 • trudny – trudniejszy (трудный – труднее);
 • ciepły – cieplejszy (теплый – теплее);
 • mądry – mądrzejszy (умный – умнее);

divider 4

Превосходная степень образуется от сравнительной путем присоединения приставки naj-:

 • najmłodszy (самый молодой)
 • najstarszy (самый старый)
 • najtrudniejszy (самый трудный)

divider 4

Как и в русском, в польском языке существуют супплетивные формы сравнения прилагательных, то есть образование сравнительной и превосходной степени от другого корня:

 • dobry – lepszy – najlepszy (хороший – лучше – лучший, самый хороший);
 • zły – gorszy – najgorszy (плохой – хуже – самый плохой);
 • duży – większy – największy (большой – больше – самый большой);
 • mały – mniejszy – najmniejszy (маленький – меньше – самый маленький);

divider 4

Местоимения 3-го лица множественного числа

Местоимении 3-го лица во множественном числе имеют лично-мужскую «oni» и женско-вещную «one» формы. Склоняются они так:

Именительныйonione
Родительныйich, nichich, nich
Дательныйim, nimim, nim
Винительныйich, nichje, nie
Творительныйniminimi
Предложныйo nicho nich

divider 4

Отличаются обе формы местоимения именительным и винительным падежами.

Особое внимание следует обратить на винительный падеж.

Для лично-мужской формы особых отличий от русской языка нет:

 • «To są moi studenci. Czy znasz ich?» (Это мои студенты. Ты знаешь их?).

Женско-вещная форма отличается отсутствием категории одушевленности:

«To są moje studentki. Czy znasz je?» (Это мои студентки. Ты знаешь их?).

divider

Упражнения

1. Скажите по-польски:

 1. Восемь часов.
 2. Одиннадцать (минут) второго.
 3. Четверть третьего.
 4. Без пяти (минут) семь.
 5. Половина десятого.
 6. Без двух три.
 7. Без четверти двенадцать.
 8. В четыре часа.
 9. В семь минут восьмого.
 10. В половине пятого.
 11. В котором часу мы идем в театр?
 12. Мы идем в кино в два часа.

2. Переведите на польский язык, используя безличные обороты:

 1. Хлеб покупают в магазине.
 2. Здесь много говорят.
 3. Где продают билеты?
 4. В Санк-Петербурге живется хорошо.
 5. В Варшаве строятся новые дома.
 6. Работа начинается (zaczynać się) в семь.
 7. В гостинице живется хорошо.
 8. О них не говорят плохо.
 9. Нас оценивают (ocenić) сегодня.
 10. Медаль присуждается (przyznać) Яну.

3. Раскройте скобки и поставьте прилагательные в сравнительную или превосходную степень в зависимости от контекста:

 1. Czarny chleb jest (świeży) od białego.
 2. Droga z Warszawy do Krakowa jest (krótki), niż do Moskwy.
 3. Piotr jest (głodny) od Ani.
 4. Ta kawa jest (dobry) ze wszystkich.
 5. Wybór książek w tej księgarni jest (bogaty) w całym meście.
 6. Zima w tym roku jest (ciepły), niż w ubiegłym.
 7. Jakie miasto jest (duży) w Europie?
 8. Ja mam (mały) pokój w całym mieszkaniu.
 9. W czerwcu dni są (długi) w roku.
 10. Myślałem, że drugie zadanie będzie (trudny), niż pierwsze.

4. Переведите на польский язык простой текст:

Меня зовут Саша. Мне 20 лет. Я живу в Москве. Это большой город, столица России. Я студент университета. У меня есть родители, брат и сестра. Мой брат моложе меня, а сестра старше меня. Брат – студент, а сестра уже работает. Она учительница. Сестра не живет с нами. У нее есть семья, но мы часто встречаемся.

5. Переведите на польский язык:

 1. Начало текста легче, чем конец.
 2. Твое пальто (płaszcz) короче, чем платье.
 3. Ян – лучший студент в нашей группе.
 4. Кто из нас самый молодой?
 5. Наша команда (drużyna) была сильнее.
 6. Это самые дорогие билеты в этот театр.
 7. Кто из вас самый голодный?
 8. Краков старше Варшавы.
 9. Я хочу купить самый свежий хлеб.

6. Переведите на русский язык:

 1. Wołga jest dłuższa i szersza, niż Wisła.
 2. Zimą noce są dłuższe, niż latem.
 3. Mam najmniejszy pokój, ale najjaśniejszy.
 4. Która z przeczytanych książek jest najciekawsza?
 5. Piotr jest najlepszym sportowcem wśród nas.
 6. Kopernik był jednym z najlepszych uczonych w Polsce.
 7. Wieczorem byłam bardziej zmęczona, niż po obiedzie.
 8. Dzisiaj występuje jeden z najpopularniejszych piosenkarzy.
 9. Tłumaczymy coraz trudniejsze teksty.

Проверить себя вы можете здесь

 

Предыдущий Урок 13  Вы изучили Урок 14  Следующий Урок 15

 

divider 2

Главные разделы сайта

divider

Комментарии для сайта Cackle