Изучаем польский
Польский от A до Ź бесплатно

Урок 16 польского языка бесплатно

Wzmocnij szmatę pałką, a wielu pomyśli, że to sztandar.

Nawet w jego milczeniu były błędy językowe.

Stanisław Jerzy Lec

divider 4

Содержание урока:

divider 2

W Łazienkach

divider 4

Następny piękny letni dzień przeznaczony jest na zwiedzanie Łazienek i najcenniejszych zabytków na ich terenie:

 • Ewa: Chcielibyśmy pokazać wam dzisiaj pałacowo-parkowy zespół, który każdemu Polakowi znany jest jako Łazienki.
 • Ania: Mamy w Petersburgu znajomego, który bardzo chwalił ten park i radził, żebyśmy koniecznie go zobaczyli.
 • Jan: To nie jest tylko park. Zresztą sami się przekonacie. Jesteśmy przy głównym wejściu od Alei Ujazdowskich. Zapraszam, wchodźcie.
 • Piotr: Pomnik Fryderyka Chopena poznałem natychmiast. Wiedziałem, że jest piękny, ale myślałem, że jest mniejszy. Prawdziwe dzieło sztuki.
 • Ewa: Też go lubię. Autorem tej rzeźby jest Wacław Szymanowski. Na placu przed pomnikiem odbywają się koncerty muzyki tego wybitnego kompozytora. Koncerty pod otwartym niebem.
 • Ania: Chciałabym kiedyś posłuchać takiego koncertu, ale chyba innym razem.
 • Jan: Też bym chciał, lecz dziś koncertu nie ma. Natomiast wejdziemy do Pałacu Łazienkowskiego, który inaczej nazywają Pałacem na Wodzie. Należy do najcenniejszych zabytków naszego kraju. Chodźmy tam.
 • Piotr: Faktycznie, wnętrza są bardzo bogate. Nie chce się wierzyć, że też były zniszczone przez wojnę. Polscy restauratorzy spisali się doskonale.
 • Ewa: Tu w sąsiedztwie znajduje się również Teatr na Wyspie. Bardzo ciekawa budowla, która odzwierciedla starożytne ruiny. W końcu osiemnastego wieku, kiedy powstała, ten styl był bardzo popularny.
 • Ania: Pod Petersburgiem, w Carskim Siole, też są pawilony parkowe w tym stylu. Podziwiam budowniczych, którzy stworzyli takie arcydzieła.
 • Jan: Pozostała nam jeszcze do obejrzenia Pomarańczarnia z oranżerią i salą teatru królewskiego. Jeśli będziecie chcieli, później możemy zajrzeć do pobliskiego Ogrodu Botanicznego.
 • Piotr: Chcielibyśmy podziękować wam za spędzony razem czas. Już teraz mogę stwierdzić, że nasze wakacje są bardzo udane.

Помните! Все, что вы слышите в аудиоуроках, необходимо проговаривать вслух, вслед за диктором. При постоянной практике, в процессе изучения польского языка, произношение появится само по себе.

divider

divider

Новые слова из прослушанного текста

następny – следующийotwarty – открытыйpopularny – популярный
letni – летнийniebo – небоcarski – царский
przeznaczony – предназначенныйinnym razem – в другой разsioło – село
teren – территорияlecz – ноpawilon – павильон
znajomy – знакомыйnatomiast – затоpodziwiać – восхищаться
chwalić – хвалитьnależeć – принадлежатьbudowniczy – строитель
koniecznie – обязательноcenny – ценныйstworzyć – создать
zresztą – впрочемfaktycznie – действительноarcydzieło – шедевр
przekonać się – убедитьсяrestaurator – реставраторpozostać – остаться
główny – главныйspisać się – отличиться, проявить себяpomarańcza – апельсин
wejście – входsąsiedztwo – соседствоoranżeria – оранжерея
natychniast – тотчас жеbudowla – постройкаpobliski – ближайший
prawdziwy – настоящийodzwierciedlać – отражать, подражатьbotaniczny – ботанический
dzieło – произведениеstarożytny – античныйstwierdzić – констатировать
odbywać się – иметь место, происходитьruina – руинаwakacje – каникулы
kompozytor – композиторpowstać – возникнутьudany – удачный

divider

Разбор текста

divider 4

Как и в каждом другом, в польском языке есть существительные, которые имеют только форму множественного числа. Как правило, это слова, обозначающие парные предметы:

 • nożyce (ножницы);
 • spodnie (брюки);
 • usta (уста, рот);

divider 4

Ими могут быть также названия различных праздников и промежутков времени:

 • imieniny (именины);
 • urodziny (день рождения);
 • wakacje (каникулы);

divider 4

И в русском, и в польском языках такими словами являются названия горных систем и некоторых стран:

 • Karpaty (Карпаты);
 • Himalaje (Гималаи);
 • «Niderlandy» (Нидерланды);

divider 4

Специфически польскими являются, например, слова:

 • Włochy (Италия)
 • Węgry (Венгрия)
 • Niemcy (Германия)
 • Czechy (Чехия)
 • Katowice (Катовице)

и др.

Сказуемое при таком подлежащем ставится, естественно, во множественное число:

 • Nasze wakacje są udane (Наши каникулы удачные);
 • Moje imieniny będą w październiku (Мои именины будут в октябре);

Склоняются такие слова так же, как и обычные слова мужского, женского и среднего рода во множественном числе, например:

Множественное число
Именительный падежРодительный падеж
rodzice (родители)rodziców
spodniespodni
ustaust

Окончания всех остальных падежей соответствуют общему правилу.

divider 4

2. Слово «Pomarańczarnia» обозначает теплицу, в которой выращивали апельсины и другие теплолюбивые фрукты. Происходит оно от слова «pomarańcza» (апельсин).

divider 4

3. Глагол «naśladować» управляет винительным падежом, тогда как его русское соответствие «подражать» — дательным.

Глагол «podziwiać» (восхищаться) также управляет винительным падежом. Русский — творительным.

divider

Грамматика

divider 4

Склонение субстантивированных прилагательных

Субстантивированными прилагательными называются прилагательные, переходящие в разряд существительных.

Например:

 • uczony (ученый);
 • przewodniczący (председательствующий, председатель);
 • znajomy (знакомый);

Склоняются они так же, как и прилагательные, от которых они образованы.

divider 4

Именительный падеж множественного числа мужского рода некоторых из них оканчивается на -owie:

 • «budowniczy – budowniczowie» (строитель – строители).

Пример склонения таких слов:

Eдинственнное числоМножественное число
Именительныйbudowniczyuczonybudowniczowieuczeni
Родительныйbudowniczegouczonegobudowniczychuczonych
Дательныйbudowniczemuuczonemubudowniczymuczonym
Винительныйbudowniczegouczonegobudowniczychuczonych
Творительныйbudowniczymuczonymbudowniczymiuczonymi
Предложныйo budowniczymo uczonymo budowniczycho uczonych
Звательная формаbudowniczyuczonybudowniczowieuczeni

divider 4

Субстантивированные прилагательные женского рода:

 • uczona (ученая)
 • znajoma (знакомая);
 • królowa (королева);
 • krawcowa (портная, портниха);

склоняются в точности так же, как и соответствующие прилагательные женского рода.

Сослагательное наклонение глагола

divider 4

Сослагательное наклонение глагола в польском языке, так же, как и в русском, образуется от форм прошедшего времени и прибавлением частицы «by». Специфическим для польского сослагательного наклонения является то, что в 1-м и 2-м лицах единственного и множественного числа оно имеет еще и личные окончания. Таким образом, к глагольной основе прибавляется частица «by» + личное окончание. Все это пишется слитно:

Eдинственнное числоМножественное число
Мужской родЖенский родЛично-мужская
форма
Женско-вещная
форма
czytałbym (я
бы читал)
czytałabym (я бы
читала)
czytalibyśmy
(мы бы читали)
czytałybyśmy
(мы бы читали)
czytałbyś (ты
бы читал)
czytałabyś (ты
бы читала)
czytalibyście (вы
бы читали)
czytałybyście (вы
бы читали)
czytałby (он
бы читал)
czytałaby (она
бы читала)
czytaliby (они
бы читали)
czytałyby (они
бы читали)

divider 4

Обратите внимание на то, что частица «by» и личные окончания не влияют на место ударения, то есть произносится:

 • czýtałbym;
 • czytáłabym;
 • czytálibyśmy;

Заметьте также, что частица «by» с личными окончаниями может отделяться от глагола и присоединяться к подчинительным союзам или писаться перед глаголом после первого слова в предложении.

Например:

 • Gdybym wiedział o tym wczoraj (Если бы я знал об этом вчера)
 • Może byśmy przyszli do was hutro (Может быть мы пришли бы к вам завтра)

Предложение не может начинаться с частицы «by» и личного окончания.

divider

Упражнения

1. Переведите на польский язык:

 1. Я знаю строителей, которые здесь работали.
 2. Покажи (pokazać) нашим знакомым эту книгу.
 3. Она купила в Китае (Chiny) портрет председателя Мао.
 4. Вы были в Альпах? (обращаясь к людям, с которыми вы на «ты»).
 5. Вы были в Карпатах? (обращаясь к людям, с которыми вы на «вы»).
 6. Он написал книгу о русских ученых.
 7. Ты знаешь что-нибудь о королеве Нидерландов?

2. Поменяйте изъявительное наклонение на сослагательное:

 1. Ania i Ewa chcą porozmawiać o podróżach.
 2. Uczę się języka polskiego.
 3. Czy może powiedzieć to po angielsku?
 4. O której godzinie możesz do nas przyjść?
 5. Pójdę z wami do muzeum, gdy będę miał czas.
 6. Chętnie pojedziemy do Włoch.
 7. Co chcecie zjeść na kolację?

3. Раскройте скобки и образуйте от инфинитивов формы сослагательного наклонения в соответствии с грамматическим лицом и полом говорящего:

 1. (Napisać – я, мужчина) list do brata, ale nie mam czasu.
 2. (Pojechać – я, женщина) na południe, lecz jest już koniec sezonu.
 3. Bardzo (chcieć – мы, мужчины) ich odwiedzić.
 4. Teraz (móc – мы, женщины) porozumieć się z Polakami.
 5. (Przeczytać – ты, мужчина) ten telegram dla mnie, bo nie mam przy sobie okularów.

4. Переведите на польский язык текст:

 • Если бы у меня были деньги (pieniądze), я бы купил эту книгу. Я давно ее ищу (szukać czegoś). Это новая повесть (powieść) Вишневского. Он очень популярный писатель. Если бы Вы (обращаясь к мужчине) одолжили (pożyczyć) мне двадцать злотых, я бы вернул (zwrócić) их вечером.

5. Переведите на польский язык:

 1. Не мог бы ты остаться еще на минуту?
 2. Если бы я знала, что у тебя вечером будет время, я бы купила билеты в театр.
 3. Может быть, ты споешь что-нибудь для нас.
 4. Что бы они хотели съесть на обед?
 5. Он бы хотел поехать туда сегодня.
 6. Вы (обращаясь к мужчине) не могли бы прийти ко мне завтра?
 7. Вы (обращаясь к группе людей, с которыми вы на ты) не могли бы прийти ко мне завтра?

6. Переведите на русский язык:

 1. Chętnie bym wyjechała nad jezioro.
 2. Czy pojechałbyś na wieś, gdyby była dobra pogoda?
 3. Czy nie moglibyście Państwo przyjść do mnie pojutrze?
 4. Oddałbym ci tę książkę, gdybyś miał czas ją przeczytać.
 5. Gdyby mógł, codziennie jadłby lody.
 6. Gdyby ciocia miała wąsy, to byłaby wujem (przysłowie).
 7. Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała (przysłowie).

Проверить себя вы можете здесь

 

Предыдущий Урок 15  Вы изучили Урок 16  Следующий Урок 17

 

divider 2

Главные разделы сайта

divider

Комментарии для сайта Cackle