Изучаем польский
Польский от A до Ź бесплатно

Урок 17 польского языка бесплатно

Niektórzy fetują swoje klęski, bywają bowiem zapraszani na ucztę zwyciężców.

Wszystko jest w ręku człowieka. Dlatego należy je często myć.

Stanisław Jerzy Lec

divider 4

Содержание урока:

divider 2

Rozmowa w kuchni o kuchni

divider 4

Wszyscy wrócili do domu zmęczeni i postanowili trochę odpocząć. Zajęli się pisaniem kartek, czytaniem gazet, oglądaniem wiadomości telewizyjnych. Potem obaj mężczyźni rozpoczęli jakąś ciekawą dla nich dyskusję.

Dziewczyny też postanowiły porozmawiać we dwie. Ania została zaproszona przez Ewę na filiżankę kawy do kuchni.

 • Ewa: Aniu, mówiłaś, że lubisz gotować. Czy często to robisz? Dla kobiety pracującej czy studiującej to może być czymś bardzo irytującym.
 • Ania: Prawdę mówią, gotuję codziennie. Dla mojego męża jedzenie jest czymś w rodzaju świętego rytuału. Sam zaś nie potrafi nawet jaja ugotować.
 • Ewa: Znam ten ból. Ale Jan z biegiem czasu nauczył się gotować, więc chętnie mi pomaga. Gotujący mężczyzna zawsze jest mile widziany przez kobiety.
 • Ania: Ewo, czy nie mogłabyś opowiedzieć trochę o polskiej kuchni. Oglądanie książek kucharskich nie zastąpi bezpośredniej rozmowy ze znawcą.
 • Ewa: Dokładnie rzecz biorąc, nie myślę, że jestem zawodowcem w tej sprawie, ale chętnie podzielę się z tobą swoją wiedzą.
 • Ania: Widząc jak urzędujesz w kuchni, mam prawo w to wątpić. Powiedz mi, czym kuchnia polska wyróżnia się na tle kuchni innych krajów?
 • Ewa: Myślę, że poza granicami kraju kuchnia polska słynie przede wszystkim z dużej różnorodności wędlin, potraw mącznych i zbożowych, takich jak kasze, kluski, pierogi.
 • Ania: Rosyjska i ukraińska kuchnie też z tego są znane. Podstawy każdej kuchni bazują na dostępnych lokalnie surowcach spożywczych.
 • Ewa: O to chodzi. Dlatego kuchnia polska często mylona jest z niemiecką z powodu obecności kiszonych ogórków, kiszonej kapusty i wieprzowiny, i z rosyjską ze względu na obecność barszczu, wódki i pierogów. Są również wpływy ukraińskie, węgierskie, włoskie i żydowskie.
 • Ania: Moje dotychczasowe doświadczenie też o tym świadczy. A co ty lubisz najbardziej?
 • Ewa: Bardzo lubię warzywne zupy, wołowinę, słodkowodne ryby, potrawy z grzybów, gotowane ziemniaki, pierniki, ciasta i ciastka, soki, kompoty i galaretki z czereśni, truskawek, porzeczek i agrestu.
 • Ania: Chyba się zgodzisz ze mną, że kuchnie sąsiadujących nacji mają dużo wspólnych cech.
 • Ewa: Owszem, masz rację. A tu masz przepisy, o które mnie prosiłaś.

Помните! Все, что вы слышите в аудиоуроках, необходимо проговаривать вслух, вслед за диктором. При постоянной практике, в процессе изучения польского языка, произношение появится само по себе.

divider

divider

Новые слова из прослушанного текста

wrócić – вернутьсяsprawa – делоogórek – огурец
zmęczony – усталыйpodzielić się – поделитьсяkapusta – капуста
odpocząć – отдохнутьwiedza – знанияwieprzowina – свинина
zająć się – занятьсяurzędować – управлятьсяwpływ – влияние, воздействие
wiadomość – известие, новостьprawo – правоwęgierski – венгерский
rozpocząć – начатьzwątpić – усомнитьсяżydowski – еврейский
dyskusja – дискуссияwyróżniać się – отличатьсяdotychczasowy – прежний
gotować – готовитьtło – фонdoświadczenie – опыт
często – частоsłynąć – слыть, быть известнымświadczyć – свидетельствовать
kobieta – женщинаróżnorodność – разнообразиеwołowina – говядина
irytujący – раздражающийwędliny – копченостиsłodkowodny – пресноводный
codziennie – ежедневноmączny – мучнойpiernik – пряник
rodzaj – род, разновидностьzbożowy – злаковыйkompot – компот
rytuał – ритуалkasza – кашаgalaretka – желе
potrafić – смочьkluska – клецкаczereśnia – черешня
jajo – яйцоpierog – вареникtruskawka – клубника
ból – больpodstawa – основаporzeczka – смородина
chętnie – охотноbazować – базироватьсяagrest – крыжовник
kucharski – поварскойdostępny – доступныйzgodzić się – согласиться
zastąpić – заменитьlokalny – местныйspokrewniony – родственный
bezpośredni – непосредственныйsurowiec – сырьеnacja – нация
znawca – знатокspożywczy – продовольственныйwspólny – совместный, общий
dokładny – точныйmylić – путатьcecha – черта, признак
rzecz – вещьobecność – присутствиеprzepis – рецепт (кулинарный)
zawodowiec – профессионалkiszony – квашеный, соленый

divider

Разбор текста

divider 4

1. Отглагольные существительные

Как видно из названия, отглагольными существительными являются те существительные, которые преобразованы из глагола. Отглагольные существительные используются в польском языке гораздо чаще, чем в русском и образуются, как от глаголов несовершенного, так и от глаголов совершенного вида.

Чтобы получить отглагольное существительное, необходимо ориентироваться на лично-мужскую форму страдательного причастия:

 • opisywać – opisywani – opisywanie (процесс описания)
 • opisać – opisani – opisanie (описание)
 • spotykać – spotykani – spotykanie (процесс встречи)
 • spotkać – spotkani – spotkanie (встреча)
 • opowiadać – opowiadani – opowiadanie (рассказ, рассказывание)
 • opowiedzieć – opowiedzeni – opowiedzenie (точного соответствия в русском языке нет. Например, фразу «mam dużo do opowiedzenia» следует перевести как – «у меня есть много чего, о чем можно рассказать».

Отглагольные существительные сохраняют то же управление, что и глаголы, от которых они образованы: «proszę o przekazanie tego listu» (прошу передать это письмо).

Если в русском языке нет точного соответствия, как, например, в случае с отглагольным существительным «zamknięcie» (процесс закрывания), такие существительные переводятся с помощью инфинитива:

 • «proszę o zamknięcie okna» (прошу закрыть окно)

divider 4

2. Выражения «prawdę mówiąc» и «dokładnie rzecz biorąc» переводятся, как «по правде говоря» и «если быть точным».

divider 4

3. Глагол «zwątpić» (совершенный вид) и «wątpić» (несовершенный вид) управляет винительным падежом с предлогом «w», тогда как его русские соответствия «засомневаться» и «сомневаться» – предложным падежом с предлогом «в».

divider 4

4. Фразеологический оборот «znam ten ból», дословно значащий «я знаю эту боль», переводится как «мне это знакомо». Используется для того, чтобы подчеркнуть ироничное отношение к предмету обсуждения

divider 4

5. Оборот «być mile widzianym» переводится как «кому-либо или чему-либо рады», «кто-либо (что-либо) приветствуется).

divider

Грамматика

divider 4

Действительные причастия, деепричастия, страдательные обороты в польском языке

Действительные причастия

Система польских причастий беднее, чем система причастий в русском языке. В обоих языках есть действительные и страдательные причастия, но в польском причастия не имеют форм времени.

Вам уже знакомы страдательные причастия – например «czytany».

Действительные причастия (czytający — читающий) образуются от основы 3-го лица множественного числа настоящего времени глаголов несовершенного вида присоединением суффикса -ąc- и окончаний прилагательных:

 • pracujący (работающий);
 • żyjący (живущий);
 • piszący (пишущий);
 • mający (имеющий);

Отдельно нужно запомнить действительное причастие от глагола «być» — «będący».

Причастия склоняются так же, как и прилагательные. Поскольку по определению все действительные причастия имеют «с» в основе (этот звук не чередуется и не смягчается), то лично-мужская форма таких причастий совпадает с именительным падежом прилагательных с основой на «с»:

 • pracujący student — pracujący studenci;
 • obcy (чужой) mężczyzna — obcy mężczyźni;

divider 4

Деепричастия в польском языке, как и в русском, бывают двух видов:

 1. деепричастия настоящего времени (czytając — читая);
 2. деепричастия прошедшего времени (przeczytawszy — прочитав);

Первое из них образуется так же, как и действительное причастие, но без окончаний прилагательных:

 • żyjąc (живя);
 • mając (имея);
 • będąc (будучи);

Они образуются только от глаголов несовершенного вида.

divider 4

Деепричастие прошедшего времени образуется от основы прошедшего времени глаголов совершенного вида прибавлением суффиксов -wszy, -szy.

Суффикс -wszy присоединяется к основам, оканчивающимся на гласный:

 • przeczyta-ć — przeczytawszy (прочитав);
 • zrobi-ć — zrobiwszy (сделав);
 • przeży-ć — przeżywszy (прожив);

divider 4

Суффикс -szy прибавляется к основам, оканчивающимся на согласный. Обратите внимание на то, что суффикс прошедшего времени «ł» сохраняется, хоть и не произносится:

 • zjeś-ć — zjadł — zjadłszy (съев);
 • wejś-ć — wszedł — wszedłszy (войдя);

Формы деепричастий неизменяемы, то есть они не склоняются.

Имейте в виду, что в современном польском языке деепричастия используются очень редко и воспринимаются как архаизмы.

При переводе с русского они, как правило, заменяются конструкциями «po + отглагольное существительное»:

 • przeczytawszy (прочитав) — po przeczytaniu (после прочтения);
 • zrobiwszy (сделав) — po zrobieniu (после того, как сделал);

divider 4

Страдательные причастия используются также для образования форм страдательных оборотов. Эти обороты состоят из причастий, образованных от глаголов совершенного вида и двух связочных глаголов «zostać» и «być».

Например:

 • został zburzony (был разрушен);
 • została zapomniana (была забыта);
 • zostali zaproszeni (были приглашены);
 • zostały napisane (были написаны);

divider 4

В том случае, если необходимо указать исполнителя действия, применяется конструкция «przez + винительный падеж объекта дейсивия». В тексте урока вам встретились такие обороты:

 • Ania została zaproszona przez Ewę na fi liżankę kawy (Аня была приглашена Эвой на чашку кофе);
 • Oto są przepisy napisane przez Ewę (Вот рецепты, написанные Эвой);

divider 4

В страдательных оборотах глагол «zostać» используется в формах прошедшего и будущего времени:

 • została zaproszona (была приглашена);
 • zostanie zaproszona (будет приглашена);

divider 4

Глагол «być» выступает во всех временах:

 • Książka jest (była, będzie) tłumaczona – Книга (была, будет) переведена.

divider 4

Выбор глагола «zostać» или «być» иногда придает высказыванию дополнительное значение.

Например, во фразах «Zamek został zburzony przez wojnę» и «Zamek był zburzony przez wojnę», которые обе переводятся, как «Замок был уничтожен войной».

В первом случае имеется в виду то, что его, этого замка, больше нет. Во втором случае подразумевается то, что его отстроили.

divider 4

Количественные числительные «один», «два», «три», «четыре» и их синтаксические связи

Числительное «один» имеет формы мужского рода (jeden), женского рода (jedna), среднего рода (jedno), а в местоименном значении лично-мужскую (jedni) и женско-вещную (jedne) формы.

Числительное «два» имеет формы мужского (dwa) и женского (dwie) рода.

Все остальные числительные не имеют родовых форм.

Числительные «два», «три», «четыре», в том случае, если они относятся к мужчинам или смешанным группам с участием хотя бы одного мужчины, имеют лично-мужскую форму (dwaj studenci).

Если они относятся к существительным мужского рода, не обозначающим мужчин, используется нелично-мужская форма (dwa koty, trzy domy, cztery klucze).

Склоняются они следующим образом:

Лично-
мужская
форма
Нелично-
мужская
форма
Женская
форма
Лично-
мужская
форма
Нелично-
мужская
форма
Именительныйdwajdwadwietrzejtrzy
Родительныйdwóchdwóchdwóchtrzechtrzech
Дательныйdwomdwomdwomtrzemtrzem
Винительныйdwóchdwadwietrzechtrzy
Творительныйdwomadwomadwiematrzematrzema
Предложныйo dwócho dwócho dwócho trzecho trzech

Числительное «четыре» склоняется по этому же образцу.

divider 4

С точки зрения синтаксических особенностей этих числительных, следует запомнить, что числительное «один» согласуется в роде и падеже с существительным:

 • jeden dom;
 • jedna książka;
 • jedno okno;

divider 4

С числительными «два», «три» и «четыре» существительные согласуются в именительном падеже множественного числа (в отличие от русского):

 • dwa koty (два кота);
 • trzy domy (три дома);
 • trzej poeci (три поэта);
 • cztery książki (четыре книги);
 • czterej koledzy (четыре друга);

Сказуемое в предложениях с такими конструкциями стоит во множественном числе: «Trzej koledzy poszli na spacer» (Три друга пошли на прогулку).

divider

Упражнения

1. Раскройте скобки и образуйте от глагола действительное причастие:

 1. Gdzie jest portret (wisieć) nad kanapą?
 2. Tu zatrzymują się autobusy, (wyjeżdżać) do Warszawy.
 3. Pani (pracować) tu gdzieś wyszła.
 4. Koledzy (wracać) z wakacji byli bardzo zadowoleni.
 5. Spotkałem ludzi (mieszkać) w tym hotelu.
 6. Wszyscy (kupować) nowe komputery dostawali prezenty.
 7. To jest człowiek ciągle (pisać) listy.

2. Переведите на польский язык:

 1. Картина, висящая на стене, очень красивая.
 2. Это студент, помогающий (pomagać) мне писать книгу.
 3. Здесь живут люди, работающие в институте (instytut).
 4. Эва лежала на диване, читая книгу.
 5. Не имея времени, я вернулся домой.
 6. Он сидел, слушая радио и глядя (patrzeć) на портрет.
 7. Поезд едет, не останавливаясь (zatrzymywać się) на этой станции.

3. Образуйте существительные от следующих глаголов:

Zwiedzać, zwiedzić, zapytać, pytać, stracić, mieszkać, nosić, zamknąć, przekazać, palić, znać, zwrócić, zbudować, czytać, poinformować, gadać, pisać, opracować, zaprosić, zamykać

4. Раскройте скобки и поставьте глаголы в форму страдательного оборота:

 1. Te domy (zostać, odbudować) po wojnie.
 2. Książka (być, napisać) w połowie dwudziestego wieku.
 3. My (zostać, zaprosić) do Polski.
 4. Gazeta, która (zostać, przynieść) przez Jana, była w języku rosyjskim.
 5. Petersburg (być, założyć) przez Piotra Wielkiego.
 6. Wieś (zostać, spalić) przez pożar.
 7. Ziemniaki (zostać, przywieźć) do Europy z Ameryki.

5. Переведите на польский язык следующие словосочетания:

 1. два супа;
 2. три дочери;
 3. четыре кота;
 4. три архитектора (architekt);
 5. четыре стола;
 6. два студента;
 7. три студентки;

6. Переведите на русский язык:

 1. Nie mając pojęcia o tym, o czym mówił, skompromitował się całkowicie.
 2. Pociąg odchodzący z Moskwy o ósmej zatrzymuje się na tej stacji o dziesiątej.
 3. Biblioteka ma salę dla czytelników korzystających z literatury naukowej.
 4. Kiedy rozpoczęto budowę moskiewskiego metra?
 5. Nauczyciel zwrócił uczniom poprawione zeszyty.
 6. Kobiety pracujące mają mniej czasu dla swoich dzieci.
 7. Pasażerów odjeżdżających do Paryża prosimy wejść do wagonów.

 

Проверить себя вы можете здесь

 

Предыдущий Урок 16  Вы изучили Урок 17  Следующий Урок 18

 

divider 2

Главные разделы сайта

divider

Комментарии для сайта Cackle